Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2626
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Higiena i zdrowie ucznia szkoły podstawowej

Założenia dotyczące higieny i zdrowia uczniów zawarte są w programie wychowawczym szkoły. Obejmują one takie treści jak:
a) Higiena osobista i otoczenia:
- kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno- zdrowotnych,
- poznanie własnego ciała, dbanie o czystość osobistą,
- dbałość o swoje zdrowie i bezpieczeństwo w szkole i poza nią,
b) Higiena żywienia:
- właściwe odżywianie się jako warunek zdrowia
c) Higiena psychiczna:
- zabawy ruchowe i rekreacja,
- prawidłowa organizacja czasu wolnego,
- bezpieczny wypoczynek (w lesie, nad wodą)
- kultura zachowania się,
- bezpieczeństwo, w tym poruszanie się po drogach publicznych.

W realizacji zadań wychowania zdrowotnego w całym ciągu wychowania, niezależnie od wieku dziecka dużą rolę spełniają rodzice, ich współpraca ze szkołą.
Pełna realizacja procesu wychowania zdrowotnego wymaga przekazania dzieciom odpowiedniej wiedzy, dostosowanej do poziomu ich rozwoju.
Dzieci młodsze wzbogacają swoją wiedzę o zdrowiu poprzez obserwację otaczającej rzeczywistości, postrzeganie obrazów, wzorów, przykładów. Dziecko reaguje, chce wiedzieć, umieć, później uczestniczy aktywnie, zachęca innych rozbudza zainteresowanie, oddziaływuje na otoczenie.
Wiedza o zdrowiu musi być wdrażana zarówno okolicznościowo jak i systematycznie. Jest ona ściśle związana z wychowaniem fizycznym, czyli naturalną aktywnością ruchową dzieci.
Najważniejszym źródłem wiedzy uczniów o zdrowiu i higienie jest dom, szkoła, środki masowego przekazu, służba zdrowia (pielęgniarka, lekarz).
Środowisko ludzi, wzorce osobowe, pozytywne lub negatywne; rodzice, nauczyciele, rówieśnicy, nauka na przykładach, naśladownictwo, przyjęte nawyki, zwyczaje, tradycje to wszystko składa się na wychowanie zdrowotne.

Pierwszą i najważniejszą wiedzę o higienie dziecko zdobywa w swoim domu rodzinnym. To rodzice, opiekunowie i inne osoby przebywające z dzieckiem uczą go, przekazują mu wiedzę higieniczno-zdrowotną. Jest to wiedza nie teoretyczna, a naturalna zdobywana, odbierana przez dziecko spontanicznie, chodź czasem poprzez celowo organizowane działania.
Rodzice są wzorcami osobowymi dla dziecka i oni powinni ukierunkować pozytywne zachowania, nastawienia, wytwarzać sprzyjającą wychowaniu atmosferę.
Są czynniki, które negatywnie wpływają na rozwój dziecka w tym na jego kulturę zdrowotną. Są to: złe warunki mieszkaniowo - higieniczne, niski poziom kultury higienicznej rodziców, niezrozumienie roli prawidłowego odżywiania, nieodpowiednia postawa opiekuńczo-wychowawcza (np.: alkoholizm).

Kolejnym źródłem wiedzy oprócz rodziny staje się szkoła, ale również i rówieśnicy, podwórko, ulica.
Szkoła jest środowiskiem otwartym, podlega wielorakim obserwacjom, diagnozowana pod kątem różnych zagadnień, także pod kątem wychowania zdrowotnego uczniów. Szkoła nie zaczyna niczego od zera, gdyż dziecko wstępujące do szkoły ma już pewien zasób wiedzy wyniesiony z domu rodzinnego. To rodzina kształtowała jego osobowość, zanim stało się uczniem.
Jeżeli działalność rodziny w zakresie kultury zdrowotnej była nieprawidłowa to szkole - nauczycielom przypada rola reedukatora i kompensatora (M.Łobocki).
Szkoła oddziaływuje na postawy ucznia wielorakimi treściami oraz metodami kieruje zainteresowaniami, umacnia pozytywne motywacje, uczy współżycia i przygotowuje do pełnienia ról społecznych.
Dlatego szkoła musi współpracować z domem dziecka. Przepływ koniecznych informacji, współpraca oparta na życzliwości i zrozumieniu to stanowi ważną podstawę powodzenia w każdej dziedzinie pracy szkoły. W dziedzinie wychowania zdrowotnego, w której podstawą ma być wiedza i oddziaływanie na postawy i zachowania zdrowotne uczniów, rozwijanie współpracy ze środowiskiem domowym jest niezbędne.
Kolejnym źródłem wiedzy o zdrowiu i higienie jest służba zdrowia pielęgniarka szkolna (higienistka), która współpracuje z lekarzem sprawuje opiekę nad szkołą, dokonuje przeglądów czystości osobistej uczniów, (mierzy, waży, kontroluje wzrok).
Innymi źródłami wiedz o zdrowiu są: środki masowego przekazu, radio, telewizja, książki popularnonaukowe poświęcone kulturze zdrowotnej, czasopisma promujące zdrowy styl życia, programy komputerowe.

Bardzo ważne dla dzieci w wieku szkolnym jest prawidłowe odżywianie, a szczególnie dostarczenie organizmowi odpowiednich składników budulcowych (dzieci rosną, są ruchliwe i potrzebują energii do zabawy, nauki)
Do prawidłowego rozwoju organizmu jest niezbędne dostarczanie mu wszystkich potrzebnych składników odżywczych. Rodzice powinni pamiętać o tym, że organizm dziecka ma inne wymagania pokarmowe niż osoby dorosłej.
Dzieci rosną i potrzebują większej dawki składników budulcowych i witamin.
Organizm człowieka nie wytwarza witamin, a więc muszą być one regularnie dostarczane w pożywieniu. Są ważnymi składnikami pokarmowymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania organizmu, pełnią rolę regulacyjną - ich brak wywołuje awitaminozę.

Przykłady ważniejszych witamin

Wit. "A" występuje w produktach mlecznych, marchwi, pomidorach, tranie
- objawy niedoboru to: wysuszenie skóry, ślepota zmierzchowa (słabe widzenie w przyćmionym świetle)

Wit. "B1" występuje w wątrobie, wieprzowinie, ziarnach zbóż, drożdżach, chlebie razowym.
- jej niedobór to: dolegliwości neurasteniczne, zaburzenia czucia, osłabienie mięśni kończyn dolnych (choroba beri - beri objawiająca się zapaleniem i degeneracją nerwów)

Wit. "B2" występuje w mleku, jajach, warzywach, mięsie
- jej brak powoduje: zmiany skórne, zapalenie oczu, światłowstręt i zahamowanie wzrostu

Wit. "C "występuje w: owocach cytrusowych, kiszonej kapuście, czarnych jagodach, surowych warzywach i owocach
- objawy niedoboru to: obniżenie odporności organizmu, krwawienie dziąseł, wypadanie zębów

Wit. "D" występuje w: maśle, mleku, wątrobie, jajach kurzych, tranie
- jej brak to: krzywica u dzieci, łamliwość kości

Oprócz tych najważniejszych witamin są jeszcze inne, równie ważne dla dziecka w młodszym wieku szkolnym są to: witamina "E", "F", "H", "K", "PP", "P", "B11"

Praca ucznia, zwłaszcza ucznia klas młodszych powinna być ściśle związana z jego wypoczynkiem.
Niewłaściwy rytm pracy i wypoczynku powoduje osłabienie jego organizmu, bóle głowy, nerwowość, szybkie męczenie się, zmniejszanie odporności na choroby itp.

Organizacja czasu wolnego powinna być przedmiotem zainteresowania rodziców, gdyż ma duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka.
Są dzieci, które uczą się szybko i szybko zapominają, innym zrozumienie problematyki przychodzi trudniej, ale za to raz wyuczony materiał pamiętają dłużej.
Jedne w poznanych rzeczach lepiej pamiętają szczegóły działające na zmysł wzroku, inne posługują się przede wszystkim słuchem.
Jedne wykazują zdolności do zapamiętywania faktów, inne do matematycznej kalkulacji, a jeszcze inne do artystycznej kompozycji.
Nie ulega wątpliwości, że mniej zdolnym dzieciom trzeba pomóc, ale to nie znaczy, że trzeba im szkodzić przez odrabianie za nich lekcji, nie może być to wyręczanie dzieci w ich obowiązkach i oszukiwanie szkoły- nauczyciela. Rodzice powinni bacznie śledzić rozwój własnych dzieci, dbać o ich zdrowie. Powinni też informować wychowawcę o swych podejrzeniach, niepokojach takich jak: niespokojny sen, brak apetytu, bóle głowy, skłonność do szybkiego męczenia się itp.
Dobre zdrowie dziecka to pierwszy i podstawowy warunek jego przyszłych szkolnych sukcesów. Każde dziecko lubi ruch i zabawy, które są konieczne dla umysłowego rozwoju, gdyż w czasie ich trwania kształci się zarówno zmysły jak i myślenie.
Rodzice powinni wygospodarować czas na odpoczynek, zabawę, spacer z dzieckiem, rozmowę na ważny dla dziecka temat (np. o lesie, zabawie, bajce).
Często w długie jesienne wieczory warto przeczytać dziecku bajkę, książkę, opowiedzieć ją wspólnie z dzieckiem, co wpłynie korzystnie na jego późniejszą naukę w szkole.
Ważną sprawą jest wytworzenie przez domowników (rodziców, dziadków) w domu atmosfery poszanowania nauki i wykształcenia, oraz stworzenie dziecku motywacji do uczenia się.

Bibliografia:
1.Demel M. Pedagogika zdrowia.
2.Ziemska M. Rodzina i osobowość
3.Nowak- Starz G. Wpływ przeciążenia nauką szkolną na rozwój i stan zdrowia uczniów. W:Edukacja i rozwój.

Alicja Nowakowska


Zaświadczenie onlinenumer online: 236 gości

reklama