Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2613
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

System oceniania z wychowania fizycznego

Ocena stanowi jedną z najważniejszych części procesu nauczania, szczególnie w tak specyficznym przedmiocie jakim jest wychowanie fizyczne. Powinna ona pokazywać nie tylko poziom rozwoju sprawności i wydolności, ale również, dzięki wspomagającym kryteriom, zachęcać uczniów do dodatkowej aktywności w sferze sportu i kultury fizycznej.

Przedstawiany system oceniania umożliwia zdobycie oceny bardzo dobrej nie tylko uczniom bardzo sprawnym ruchowo, lecz również tym wszystkim, którzy wykażą się zaangażowaniem i aktywnością na lekcjach i na zajęciach pozalekcyjnych.

Jest to system punktowy, dzięki któremu w sposób jasny i prosty uczeń, a także nauczyciel widzą i kontrolują postępy oraz poziom aktywności w czasie całego roku szkolnego.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Dla opisywanego systemu oceniania stworzyłem komputerową bazę danych, która pozwala w szybki i prosty sposób odszukać każdą interesującą informację oraz wydrukować świadectwo z wychowania fizycznego ze wszystkimi elementami systemu oceniania na koniec każdego semestru.

Tworząc moją koncepcję systemu oceniania wziąłem pod uwagę konkretność kryteriów, jawność i łatwość dostępu do informacji oraz indywidualne podejście do każdego ucznia.

Mam nadzieję, że jasne kryteria i ich dobór sprawią, że uczeń wykaże się większą aktywnością, a co za tym idzie pozytywną postawą wobec kultury fizycznej.

Opis aplikacji w formie prezentacji PowerPoint:

ilustracja

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Jacek Sieradzki


Zaświadczenie onlinenumer online: 249 gości

reklama