Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2612
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Oddziaływanie muzyki

"Kto w wychowaniu dzieci i młodzieży zaniedbał kształcenie muzyczne nie powinien się dziwić, że powstały przy tym brutalne charaktery o zimnych sercach.
... Jestem zaprawdę za tym, żeby każde dziecko miało dostęp do komputera, ale może byłoby też dobrze gdyby każde dziecko miało dostęp do instrumentu muzycznego"

Otto Schilly

Muzyka w przedszkolu pełni wielorakie funkcje począwszy od integracji grupy rówieśniczej po oddziaływanie wgłąb osobowości. Zabawy w różnorodnych obszarach muzycznych poszerzają skłonność do akceptowania muzyki o różnych jakościach estetycznych. Aktywne poznawanie utworu muzycznego możliwie dokładne wnikanie w treść, formę pozwoli dziecku słyszeć coraz więcej, da możliwość dokładniejszej analizy, a wielu przypadkach stworzy postawę twórczą.

Bardzo ważne jest, aby dziecko miało jak najwcześniej kontakt z muzyką. Pewne tzw. "okna czasowe" w pierwszych miesiącach życia dziecka dają możliwość wpuszczenia określonych doświadczeń i wiedzy w ściśle określonych przedziałach czasowych. Gdy czas mija, "okno" się zamyka i proponowane informacje nie mogą być "przerobione" w początkowo możliwej jakości. Słuchanie dźwięków i brzmień muzycznych prowadzi do intensywnego połączenia komórek mózgowych. Intensywne obcowanie z muzyką jest pod wieloma wzglądami korzystne dla rozwoju każdego dziecka.

Muzyka i muzykowanie: wspierają społeczne zachowanie (dowiedziono związek pomiędzy muzyką klasyczną a zmniejszeniem agresji) wspierają rozwój inteligencji, wydajność mózgu, zapobiegają słabej koncentracji dzieci. Ze względu na powyższe każdy nauczyciel powinien dążyć do optymalnego wykorzystania otwartego "rozwojowego okna czasowego".

Ważnym jest, aby trafnie i z rozwagą korzystać z ciągle nowych propozycji nagrań, dobierać charakter muzyki do przekazywanych treści brać pod uwagę upodobania dzieci. Uczucie poczucia własnej wartości daje gra na instrumencie. Dziecko aktywizuje wtedy kompleksowe myślenie (czytanie nut z kompleksową grą).

Dajmy więc dzieciom doświadczenie muzyczne werbalne i pozawerbalne a osiągniemy wiele.

Anna Orłowska


Zaświadczenie onlinenumer online: 62 gości

reklama