Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
261
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Warsztat pracy nauczyciela wychowania fizycznego

Obecny rozwój techniki zmienia środowisko człowieka, komfort życia, wymagania i oczekiwania ludzi. Zmienia się nie tylko sposób życia, ale i sposób pojmowania świata. Sposób zdobywania i przetwarzania wiadomości nabiera tu swoistego charakteru w chwili burzliwego rozwoju wielu dziedzin elektroniki, zwłaszcza informatyki, która wkracza w każdą dziedzinę życia. Komputer jako narzędzie informatyki we współczesnym świecie powoduje, że umiejętność korzystania z niego staje się nieodzownym elementem wykształcenia każdego człowieka.
Nie pozostało to bez wpływu na proces nauczania i uczenia się oraz szkołę, treści i metody jej pracy.
W sposób całkowicie naturalny narzędzia komputerowe mogą wesprzeć nauczyciela w przygotowaniu materiałów dydaktycznych.

Stopień wykorzystania metod i technik informacyjno-komunikacyjnych w polskich szkołach nie jest zadawalający, ale zauważyć można stały, choć powolny postęp. Dotyczy to przede wszystkim wspomagania nauczania różnych przedmiotów narzędziami komputerowymi. Najszybciej i bodaj najefektywniej, metody i techniki komputerowe stają się narzędziem wspomagającym nauczanie matematyki, techniki czy fizyki. Coraz częściej wykorzystują te narzędzia pedagodzy, wychowawcy przedszkoli, nauczyciele na poziomie wczesnoszkolnym, a nawet, nauczyciele wychowania fizycznego. Konkludując, należy stwierdzić, że przygotowanie nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej jest absolutną koniecznością, warunkującą rozwój naszego społeczeństwa. Nauczyciele, bowiem mają świadomość tego, że nie sposób nawet wyobrazić sobie dzisiaj efektywnego wykształcenia bez nowoczesnych narzędzi komunikacyjno-informacyjnych.


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Piotr Jarema
PSP Gorzów Śl.


Zaświadczenie onlinenumer online: 42 gości

reklama