Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2585
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Kształtowanie estetycznej wrażliwości dziecka czyli Podlaskie Spotkania Teatrów Lalkowych

Podlaskie Spotkania Teatrów Lalkowych to wojewódzki przegląd teatrów dziecięcych odbywający się corocznie na przełomie marca i kwietnia, który na trwałe wpisał się w kalendarz imprez województwa podlaskiego. Jego organizatorami są Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku.

Podstawowe cele przyświecające tej imprezie to: konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych teatrów lalkowych, wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych instruktorów pracujących z dziećmi, wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw twórczych, różnorodnych metod poszukiwań w dziedzinie repertuaru oraz form artystycznego wyrazu. W przeglądzie uczestniczą teatry lalkowe działające w szkołach i placówkach wychowania pozaszkolnego województwa podlaskiego.

Tegoroczny konkurs odbył się 10 kwietnia 2006 roku . Wzięło w nim udział 13 zespołów z całego regionu podlaskiego.

Występy młodych artystów oceniało jury w składzie: Halina Zalewska - Słobodzianek - scenograf, Alicja Bach oraz Marek Kotkowski aktorzy. Dobór repertuaru, formy wyrazu artystycznego, wartości wychowawcze oraz ogólny wyraz artystyczny to główne kryteria oceny stosowane przez jury.

Prezentacje rozpoczęły się przedstawieniem "O pingwinku, który chciał latać", zaprezentowanym przez teatrzyk kukiełkowy "Arlekin" najmłodszą grupę przeglądu. "Arlekin" to zespół przedszkolaków, zeszłoroczny zdobywca wyróżnienia, działający od kilku lat w Przedszkolu Samorządowym Integracyjnym Nr 58 w Białymstoku. Niestety tym razem nie zyskał on aplauzu komisji.

Jurorzy zwrócili uwagę na grupę lalkarską "ABC" ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Białymstoku prezentującą sztukę "Kacperek" według baśni Janiny Porazińskiej.

Przygotowane w klasycznej konwencji przedstawienie otrzymało wyróżnienie za czystość formy teatralnej i animację lalkami.

Po obejrzeniu tegorocznego przeglądu nasuwa się spostrzeżenie, że w dziecięcym teatrze lalek jest coraz mniej lalki. Wyraźnie następuje odchodzenie od tradycyjnej konwencji prezentacji za parawanem, w których aktor jest ukryty - takich, którymi rządzi iluzja i wyobraźnia. Myślę, że przyczyn tego zjawiska należy szukać między innymi w trudności przygotowania lalek przez dzieci. Jest to zajęcie dla cierpliwych, bardzo pracochłonne i co też ma zapewne duży wpływ, kosztowne.

Kolejne wyróżnienie przyznane w tym roku jest przykładem tego zjawiska. Teatr "Nieznany" działający przy Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku zaprezentował przedstawienie "Jak wół do karety", w którym rolę lalki przejął przedmiot. Rolę tytułową spełniał w spektaklu zwykły kij drewniany z gałgankiem symbolizującym głowę. Jury nagrodziło sztukę za spontaniczność, interpretację tekstu i działania aktorskie. Uważam, że było to najciekawsze przedstawienie tego przeglądu.

Jedyny zespół młodzieżowy, Teatr Szkolny "Prestidigitator" z XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku otrzymał wyróżnienie za dobry pomysł oraz realizację miniatury teatralnej w spektaklu "Dziubuś".

Jury postanowiło przyznać jeszcze jedno wyróżnienie. Otrzymał je teatrzyk "Duszki" z Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym za interpretację sceniczną utworu Puszkina, w spektaklu "Bajka o rybaku i złotej rybce.

W przeglądzie mogliśmy obejrzeć również grupy z Dąbrowy Białostockiej, Supraśla, Czarnej Białostockiej i Czarnej Wsi Kościelnej.

Poziom tegorocznych prezentacji nie był wysoki. Cieszy jednak fakt, że zespołów lalkowych nie ubywa. Teatr dziecięcy, z założenia amatorski, stawia przed sobą inne zadania niż teatr profesjonalny. Udział w przedstawieniach umożliwia emocjonalny rozwój dziecka, młodego człowieka. Pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi. Daje mnóstwo niezastąpionych wrażeń. Zwłaszcza jeśli nie jest to tylko oglądanie spektakli, ale uczestnictwo w nich. Wtedy najlepiej kształtuje się estetyczna wrażliwość wychowanków. Przecież teatr to miejsce integracji różnych dziedzin sztuki: literatury, muzyki, tańca, malarstwa, które stają się środkami teatralnego wyrazu. Uczestnictwo w grupie teatralnej może wyzwolić w młodym człowieku ogromny potencjał.

Jednak najważniejszym celem zajęć teatralnych jest wspaniała zabawa dzieci. Tego życzę instruktorom i ich wychowankom przede wszystkim. Zapraszam do Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku za rok.

Małgorzata Domalewska


Zaświadczenie onlinenumer online: 53 gości

reklama