Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2563
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Jak uczyć efektywniej ?

Celem edukacji jest umożliwienie uczniom podwyższenia poziomu ich kompetencji, czyli wiedzy i umiejętności poprzez ułatwienie nauki i pomoc w procesie uczenia się. Szkoła powinna być terenem spontanicznej aktywności dzieci i młodzieży, kształcącą umiejętność spostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów (system znany pod nazwą progresywizmu ).Powinniśmy dążyć do tego, aby nauczyciel w szkole był nauczycielem - doradcą, nauczycielem - obserwatorem, który pomaga w przezwyciężaniu napotkanych trudności. Pracując z uczniami powinniśmy stosować aktywizujące metody nauczania, które będą angażowały aktywność ucznia. Metody aktywizujące pomogą uczniom:
- łatwo przyswoić nową wiedzę,
- rozwinąć własne pomysły i idee,
- komunikować się,
- pogłębiać zainteresowania,
- dyskutować na różne tematy.

Nauczyciel pracujący z uczniami metodami aktywizującymi, odnajduje w sobie inspirację i motywację do podejmowania nowych wyzwań. Dzięki jego staraniom uczniowie stają się bardziej samodzielni, rozwijają własne strategie uczenia się, a także wyzwalają w sobie motywację, zaangażowanie i ciekawość. Ucząc się z chęcią i przyjemnością więcej wiadomości zapamiętają i nie będą stosować zasady "Trzech Z - zakuć, zdać i zapomnieć". Samodzielne zdobywanie wiedzy sprawi, że uczniowie będą potrafili:
-zastosować zdobytą wiedzę w praktyce,
- twórczo rozwiązywać problemy,
- rozwijać własne zainteresowania,
- planować i organizować własną naukę,
- krytycznie i samodzielnie myśleć.

Prawdziwą sztuką jest odpowiednio zmotywować ucznia do nauki. Służyć temu mogą następujące wskazówki:
1. Stworzenie luźnej atmosfery podczas lekcji.
2. Szanowanie odmiennego zdania uczniów zachęcanie do samodzielnego, krytycznego, twórczego myślenia.
3. Dostosowanie metod nauczania do stylów uczenia się uczniów.
4. Obniżanie w grupie uczniów poziomu napięcia i lęku.
5. Przypominanie uczniom, że niepowodzenia i błędy to normalny etap na drodze do doskonalenia się.
6. Chwalenie uczniów często; także za najdrobniejsze osiągnięcia.
7. Nagradzanie za współpracę.
8. Stosowanie pomocy audiowizualnych.
9. Odnoszenie do rzeczywistości tego, czego uczysz - niech praktyka uzupełnia teorię.
10. Kończenie lekcji w takim momencie, żeby uczeń miał uczucie niedosytu (jak w dobrym serialu).

Ta ostatnia wskazówka wykorzystuje dobrze znane w psychologii tzw. Zjawisko ZEIGARNIK. Polega ono na powracaniu do przerwanych zadań i chęci kończenia ich, oczywiście pod warunkiem, że są one ciekawe. Zmusza to ucznia do zwiększenia aktywności własnej w dalszym samodzielnym uczeniu się i utrudnia wyrzucenie z pamięci "niedokończonego" materiału.

Angielski pisarz Thomas Fuller stwierdził kiedyś: "Wiedza to skarb, ale praktyka jest kluczem do skarbca". Aby system zadziałał, uczniowie muszą go zastosować. Jeśli tego nie zrobią, to znaczy, że nie uzyskają najlepszych wyników. Na każdym polu ludzkiej działalności, również w szkole, ciężka praca to jedyna droga do sukcesu. Jak powiedział Thomas Edison,"Geniusz to jeden procent inspiracji i dziewięćdziesiąt dziewięć procent potu". Ale po co ten cały wysiłek? Otóż badania naukowe wykazały, że osoby, którym dobrze idzie w szkole, odnoszą na ogół więcej sukcesów w innych dziedzinach życia. W samej szkole mają więcej przyjaciół, uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, piastują nawet pewne funkcje społeczne.

Chcąc pomóc uczniom w osiąganiu jak najlepszych wyników w nauce powinniśmy dopilnować, by były świadome swoich celów, pilnie pracowały i wierzyły w sukces.

Bibliografia:
1. "Klucz do efektywności nauczania" H.Hamer
2. "Jak pomagać dziecku w nauce" G.Greek
3. "Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie" E.Brudnik, A.Muszyńska, B.Owczarska.

mgr Ewa Nowicka
Szkoła Podstawowa na 16
w Siemianowicach Śląskich


Zaświadczenie onlinenumer online: 61 gości

reklama