Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2532
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program wychowania komunikacyjnego przygotowujący do uzyskania karty rowerowej

Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej jest "wszechstronny rozwój ucznia". Kształtowanie osobowości młodego człowieka w taki sposób, aby mógł on przewidywać skutki własnego postępowania, unikać nadmiernego ryzyka i poczuwać się do odpowiedzialności za podejmowane decyzje to jedna z naczelnych zasad edukacyjnych. Młody człowiek powinien umieć rozpoznawać symptomy zagrożeń, zapobiegać ich powstawaniu, a w przypadku ich wystąpienia - umieć zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa. Szkoła jest zobowiązana do wyposażenia uczniów w wiadomości, umiejętności i nawyki niezbędne do bezpiecznego korzystania z dróg w charakterze uczestnika ruchu.

Program wychowania komunikacyjnego został opracowany z myślą o uczniach szkoły podstawowej, którzy ukończyli 10 lat i ubiegają się o uzyskanie karty rowerowej.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Małgorzata Kornacka
Szkoła Podstawowa nr 4 w Turku


Zaświadczenie onlinenumer online: 172 gości

reklama