Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2522
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Eksperyment i obserwacja w edukacji ekologicznej jako element rozwijania zainteresowań chemicznych

Nauczanie chemii w gimnazjum jest procesem trudnym, zarówno dla ucznia jak i nauczyciela. Gwałtowny rozwój tej nauki wymaga od nauczyciela ciągłego samodoskonalenia zawodowego. Zadaniem ucznia jest zdobycie maksymalnego zasobu wiedzy.

Współczesna dydaktyka akcentuje potrzeby wielostronnego uczenia się, polegającego na zdobywaniu niezbędnych informacji przez odkrywanie, przyswajanie i działanie. W procesie nauczania - uczenia się uczeń ma nie tylko zdobywać określony zasób wiadomości o rzeczywistości, ale i nauczyć się ich wykorzystania, wartościowania i przeżywania zjawisk zachodzących w otaczającym go środowisku przyrodniczym. Skuteczna realizacja powyższych założeń wymaga od nauczyciela znajomości i stosowania w nauczaniu odpowiednich strategii. Zastosowaniu strategii odpowiada dobór odpowiednich metod nauczania, głównie badawczych i obserwacyjnych. Do metod badawczych zalicza się między innymi eksperyment. Metody obserwacyjne polegają na obserwacji środowiska. Kształtowanie postaw związanych z emocjonalnym stosunkiem do przyrody powinno odbywać się przez eksponowanie stanu środowiska najbliższego otoczenia szkoły i miejsca zamieszkania uczniów.

Jako długoletni nauczyciel chemii w swojej pracy szczególną uwagę poświęcam eksperymentom uczniowskim. Proponowane przeze mnie doświadczenia są traktowane przez uczniów jako dodatkowa, najczęściej długoterminowa praca domowa. Uczniowie podchodzą bardzo poważnie i fachowo do realizacji tych doświadczeń. Bardzo chętnie realizują je, mając na uwadze nie tylko dodatkową ocenę z przedmiotu. Ich aktywność jest wynikiem zainteresowania związanego ze stanem środowiska, w którym żyją. Zaspokojenie tej ciekawości, owocuje zmianą stylu życia i rozwojem poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym przyszło lub przyjdzie im żyć.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Dorota Rzempołuch


Zaświadczenie onlinenumer online: 121 gości

reklama