Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2515
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Znaczenie aktywności twórczej w radzeniu sobie z własną niepełnosprawnością

Wypowiadając się artystycznie w sposób charakterystyczny dla swojego poziomu rozwojowego, każde dziecko uczy się niezależności myślenia i sposobu wyrażania swoich sądów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Plastyka, muzyka, teatr przyczyniają się zatem do rozwoju indywidualności, umożliwiając jednocześnie kontakt z bogactwem tworzywa, różnorodnością form i kształtów, wielością barw. Pobudzając tę aktywność, pozwalamy dziecku wszechstronnie się rozwijać. W procesie twórczym znajdują ujście pragnienia, fantastyczne marzenia, lęki, chęć mówienia o sobie. Przez towarzyszące procesowi twórczego działania ruchy, mimikę, gesty rozładowują się stany napięć psychicznych.

Sztuka uczy posługiwania się językiem "wizualnym". Dzięki niemu jest możliwe przekształcenie wszystkich treści wewnętrznych człowieka, które nie dają się wyrażać bezpośrednio w słowach. W ten sposób ekspresja plastyczna, muzyczna, teatralna może pomóc w usuwaniu napięć i konfliktów psychicznych, przezwyciężyć frustrację czy tez zapewnić radość i zadowolenie. Sztuka może odgrywać szczególną rolę działalności człowieka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Osoby te częściej i chętniej wyrażają swoje przeżycia w formie graficznej aniżeli w formie werbalnej.
Wielu badaczy wskazuje głębokie powiązanie przeżyć psychicznych z treścią rysunku. Pięknie ocenia twórczość w życiu ludzi niepełnosprawnych A.Wojciechowski, przytaczając myśli z książki A.Kępińskiego "Melancholia". Otóż życie człowieka, według tego uczonego, rozgrywa się pod działaniem trzech wektorów: do, od i nad. Wektor do - to wektor miłości, wektor od - to kierunek odejścia, oddalenia, wektor nad - to wektor twórczości, podporządkowania sobie otaczającego świata, uporządkowania go według swoich upodobań.
Droga człowieka w świecie jest drogą nadawania swoim czynom i otoczeniu swoistego porządku. Bardzo ważne wydaje się tu uporządkowanie, wprowadzenie swojego ładu, zapanowanie nad światem.
Te słowa potwierdzają wypowiedź upośledzonego umysłowo Tadzia Gapińskiego:
"A kto zwolnił człowieka, który mniej może, od wysiłku, może nawet większego od innych? Nie wolno zaprzestać wysiłku."

Aktywność twórcza osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych niesie ze sobą ogromne walory rewalidacyjne. W procesie twórczym angażują się wszystkie sfery psychiki, uczestniczą poszczególne receptory (wzrok, dotyk, słuch), aktywizują się procesy poznawcze (spostrzeżenia, pamięć, wyobraźnia twórcza, myślenie, uwaga) oraz procesy emocjonalne. Pod wpływem uczestnictwa w rożnych zajęciach następują zmiany w zachowaniu się tych osób. Oni sami chętnie w nich uczestniczą mając świadomość, że robią w ten sposób coś ważnego dla siebie i innych.

Aktywność twórcza daje po prostu radość, pozwala na całkowitą koncentrację na przedmiocie zajęć, odwraca uwagę od zmartwień i niepowodzeń, pozwala realizować się potrzebom psychicznym, takim jak: potrzeba działania, twórczości, zabawy. Dla osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych. szczególnie ważne jest zaakceptowanie siebie takim, jakim się jest, dostrzeżenie własnej wartości i pokazanie tego innym. Poprzez twórczą aktywności mogą przestać myśleć o swojej chorobie lub kalectwie, mogą ukształtować właściwy obraz siebie i otaczającego ich świata.

Bożena Seroka
Agnieszka Zięba
Sylwia Zaręba
Przedszkole Integracyjne Nr 4 w Wyszkowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 61 gości

reklama