Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2508
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zabawy z komputerem

W dobie szybkiego rozwoju i techniki nie jesteś my w stanie uniknąć kontaktu z nowoczesnymi urządzeniami technicznymi. Urządzenia takie jak komputer są już wszędzie, ludzie muszą nauczyć się z nich korzystać. Umiejętność prawidłowego ich wykorzystania jest w życiu bardzo przydatna, nieraz intratna, często wręcz konieczna. My, dorośli często mamy opory przed czymś nowym. Dla dzieci komputer jest rzeczywistością. To jest ich teraźniejszość i przyszłość.

Myślę, że ważne jest umożliwienie dzieciom pierwszego, przyjemnego kontaktu z czymś, co dla wielu z nich będzie chlebem powszednim.

Ogromnie ważną sprawą jest również ukształtowanie w świadomości dziecka prawidłowego stosunku do komputera. Dzieci często myślą, że komputer służy wyłącznie "do grania". Trzeba dzieciom uświadomić od początku fakt, że komputer wymyślono do pracy i pomocy człowiekowi.

Z pierwszego kontaktu z komputerem dzieci powinny wynieść wniosek, że jest to urządzenie pożyteczne, że może służyć do mądrego spędzania czasu, że można się nim posłużyć jako narzędziem, ale trzeba się tego wcześniej nauczyć.

Podczas zajęć z komputerem dzieci zdobywają nowe wiadomości. Zapoznają się z budową urządzeń, nazwami poszczególnych elementów zestawu, uczą się zasad jego funkcjonowania, nazw klawiszy i ich funkcji. Słowa - klucze słownika informatycznego są już na zawsze przyswajane i włączane do czynnego języka, którym posługuje się dziecko.

Etap wstępny edukacji informatycznej powinien dostarczyć dzieciom wiadomości o możliwościach zastosowania komputera w życiu codziennym, podstawowych zasadach bezpieczeństwa pracy z komputerem oraz szereg umiejętności praktycznych ułatwiających w przyszłości naukę na kolejnym etapie kształcenia.

Treści nauczania informatycznego są ściśle powiązane z innymi obszarami edukacji przedszkolnej: matematycznej, przyrodniczej, technicznej, przygotowania do pisania i czytania i innych. Wykorzystane w toku zajęć programy multimedialne doskonalą u dzieci pamięć, zdolność kojarzenia, koncentrację, spostrzegawczość, stymulują rozwój umysłowy i twórcze myślenie.

W naszym przedszkolu zajęcia odbywają się w formie zindywidualizowanej, w pierwszej i trzeciej części dnia. Nie przewiduję prowadzenia typowych, wydzielonych zajęć informatycznych z całą grupą.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • Rozumie i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem
 • Zna podstawowe części zestawu komputerowego
 • Potrafi poprawnie uruchomić i zamknąć system
 • Potrafi posługiwać się myszką i wybranymi funkcjami klawiatury
 • Potrafi uruchomić program edukacyjny
 • Rysuje proste kształty za pomocą myszki w edytorze graficznym Paint
 • Zna różne przykłady zastosowania komputera w życiu codziennym
 • Dba o swoją pracownię, sprzęt i dyskietki.

  Tematyka zabaw z komputerem:

  1. Nie taki komputer straszny - budowa zestawu. Zapoznanie dzieci z podstawowym słownictwem: monitor, komputer, mysz, klawiatura.
  2. Uruchamiamy komputer: umiejętność włączania i wyłączania komputera.
  3. Próby uruchomienia systemu Paint.
  4. Malowanie na ekranie- rysowanie figur geometrycznych, utrwalenie ich znajomości.
  5. Malowanie na ekranie- wypełnianie kolorem figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności rozróżniania kolorów.
  6. Rysujemy dom z figur geometrycznych, wykorzystanie zdobytych umiejętności.
  7. Odkrywamy przyrodę - programy multimedialne - "Encyklopedia przyrody - poszerzanie wiadomości przyrodniczych.
  8. "Jak to działa?" - program multimedialny - poznawanie zasad działania różnych urządzeń technicznych.
  9. "Wesoła szkoła Koziołka Matołka" - przygotowanie do nauki czytania i pisania.
  10. Zastosowanie nabytych umiejętności w obsłudze komputera - gry komputerowe, obsługa programu.

  Bibliografia:
  1.U. Różycka, A,. Politowicz, Z komputerem na ty, Wychowanie w Przedszkolu Nr3/2002
  2.A. Paszkowska, Zaczarowany świat komputerów, Wychowanie w Przedszkolu Nr5/2001
  3.H. Szulc, Przedszkolaki korzystają z komputera, Wychowanie przedszkolne4/2004

  mgr Elżbieta Zimecka


 • Zaświadczenie online  numer online: 49 gości

  reklama