Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2505
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Analiza przypadku ucznia z nadpobudliwością

Identyfikacja problemu

Jednym z zadań wychowawców, tj. nauczycieli, rodziców, opiekunów jest rozwijanie pozytywnej postawy społecznej dzieci. Społeczne przystosowanie uczniów stanowi podstawę powodzenia w nauce w przezwyciężaniu trudności, rozwoju, zdolności, zainteresowań, także poczucia własnej wartości.
Jednakże - mimo starań całego systemu oświaty, obok przeważającej grupy uczniów postępujących zgodnie z oczekiwaniami społecznymi - istnieje pewien procent dzieci wymagających szczególnego podejścia ze strony nauczycieli. Dzieci te są w większości nieszczęśliwe i niezadowolone z siebie, choć czasami ukrywają się pod maską.
Niewystarczające działania kompensacyjne podejmowane przez szkołę powodują iż dzieci szukają zrozumienia poza domem i szkołą wskazując przejawy demoralizacji lub wchodzą na drogę przestępstwa.
W środowisku naszej szkoły dominują osoby bezrobotne, z wykształceniem podstawowym i często z problemami alkoholowymi. Coraz częściej zdarzają się przypadki rozwodów i separacji.

Geneza i dynamika zjawiska

Nauczyciele zaobserwowali zwiększoną pobudliwość pewnych uczniów. Uczniowie bierni podczas zajęć lub nadmiernie pobudzeni, utrudniony kontakt z nimi podczas lekcji. Często po lekcjach widywani byli w towarzystwie starszych kolegów, także absolwentów naszej szkoły. Przed lekcjami również spotykali się w grupkach poza terenem szkoły, tłumaczą się iż, idą razem do szkoły.
Chłopcami zostały przeprowadzone wnikliwe rozmowy przez wychowawców dyrekcję i pedagoga szkolnego. Ich odpowiedzią było jednak milczenie. Wyczuwalny był jednak strach przed mówieniem na ten temat. Z wywiadu przeprowadzonego z rodzicami tych chłopców wynika, iż mają pewne podejrzenia, a nawet informacje o osobach, które posiadają środki odurzające. Matki obydwu chłopców obiecywały w pomoc w rozwiązaniu problemu.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Janusz Górski
Szkoła Podstawowa
im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 108 gości

reklama