Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
25
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wpływ zajęć muzyczno - ruchowych na rozwój i wychowanie dziecka na przykładzie Szkoły Podstawowej w Zbójnie

Muzyka i ruch odgrywają w życiu dziecka dużą rolę , gdyż od najwcześniejszych lat odczuwa ono potrzebę ruchu, zabawy i kontaktu ze sztuką. W ruchu realizowany jest rytm, sens i nastrój tańca. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter.
Idąc naprzeciw naturalnej, dziecięcej potrzebie tańca utworzyłam z pomocą i aprobatą dyrektora szkoły zespół taneczny STOKROTKA.

Wspólne zabawy i tańce rozwijają w dzieciach poczucie kolektywizmu, zwiększają karność i poczucie odpowiedzialności, uspołeczniają je, rozwijają indywidualne zdolności każdego dziecka. Dzięki zajęciom grupowym, cotygodniowym próbom, staram się stworzyć takie warunki, aby dzieci mogły wykazać swoją inicjatywę, aktywność i samodzielność.

W ciągu 3- letniego istnienia zespołu zapoznałam dzieci z polskimi tańcami narodowymi i ludowymi: polonez /w dwóch wersjach/, krakowiak, kujawiak, oberek i trojak. Dzięki nauce tych tańców dzieci poznały i podtrzymują tradycje narodowe i obrzędy związane z różnymi regionami Polski.


REKLAMA

Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian następujących w tańcu, kroków podstawowych i figur tanecznych, zmusza dziecko do uwagi, szybkiej orientacji i decyzji. Sprawny przebieg tańca każe przestrzegać ładu i porządku oraz podporządkować się umownym przepisom, co również ma wpływ na wyrobienie pozytywnych cech charakteru.

Poprzez taniec rozwija się nie tylko poczucie rytmu, ale również rozumienie znaczenia dynamiki i tempa utworu, zauważania kilku instrumentów równocześnie brzmiących.

Ogromnym walorem tańca jest aktywizacja uwagi dziecka, koncentracja i umacnianie uwagi, wdrażanie do dyscypliny zespołowego działania, wzmożenie gotowości szybkich reakcji. Te elementy często przenoszą się na inne dziedziny działalności dziecka, stąd ćwiczenia taneczno - ruchowe są ważne nie tylko dla umuzykalnienia dziecka, ale i dla ogólnego jego rozwoju. Pomagają w odblokowaniu dzieci nerwowych, nieśmiałych, z problemami koordynacji ruchowej. W zespole tanecznym, który prowadzę, są dzieci z klas II-VI, dla których taniec stał się drogą do wiary we własne siły, nabrania pewności siebie, co przejawiało się niejednokrotnie na zajęciach edukacyjnych i tanecznych.

Taniec jest atrakcyjną formą ruchu, lubianą przez dzieci, ale wymagającą pewnego wyrobienia takich dyspozycji, jak: pamięć, orientacja, wrażliwość słuchowa, wyczucie zwrotów zakończeniowych oraz opanowanie podstawowych kroków tanecznych.

Na zajęciach tanecznych prowadzonych przeze mnie poszczególne kroki i figury w tańcu dzieci ćwiczą przez wiele tygodni, a sama nauka tańca polega przede wszystkim na łączeniu tych elementów, zapamiętywaniu kolejności i szlifowaniu estetyki ruchu. Na wyrobienie jej w dziecku składa się nie tylko wartościowy repertuar, ale również estetyczne warunki, w jakich zajęcia się odbywają. Starannie dobieram melodie oraz informacje na temat obrzędów i tradycji poznawanych regionów Polski. Kasety magnetofonowe i płyty CD staram się gromadzić z różnorodnych źródeł, korzystając z pobliskich bibliotek oraz doświadczeń innych nauczycieli. W celu doskonalenia się w tym kierunku ukończyłam warsztaty pn. "Polskie tańce narodowe".

Urozmaicenie i atrakcję stanowi dla dzieci wykonanie tańca w kostiumach, które powinny być starannie przygotowane i jednolite. Dla potrzeb zespołu Stokrotka zakupiłam materiał z funduszy szkoły, a dwie mamy moich uczennic bezpłatnie uszyły spódnice dla dziewcząt i kamizelki dla chłopców. Dzięki temu członkowie zespołu prezentują się ładnie i estetycznie.

Systematyczne i żmudne ćwiczenia ruchowo-taneczne zaowocowały udziałem dzieci w uroczystościach gminnych i powiatowych oraz w konkursach. Członkowie zespołu wzięli udział w Świąteczno - Noworocznej Sesji Rady Gminy Zbójno oraz w Powiatowych Dożynkach w Golubiu - Dobrzyniu, gdzie zajęli III miejsce wśród zespołów tanecznych. Otrzymali wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Golubiu - Dobrzyniu. Zdobyli IV miejsce w wojewódzkim finale VIII Ogólnopolskiego Telewizyjnego Turnieju Najmłodszych Gmin i Miast w Toruniu. Występy zespołu Stokrotka uświetniły wszystkie ważne uroczystości szkolne.

Nauka tańca jest taką formą pracy z dziećmi, która daje mi wiele radości i satysfakcji.

Literatura:
Przychodzińska - Kaciczak M. : Dziecko i muzyka. Warszawa 1981, I W "Nasza Księgarnia"
Wieman M. : A czy wy tak potraficie ? Warszawa 1988, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Wieman M. : Tańce i zabawy ze śpiewem. Warszawa 1961, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych

Mirosława Jaworska
Szkoła Podstawowa w Zbójnie


Zaświadczenie onlinenumer online: 60 gości

reklama