Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2499
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Jak przeciwdziałać agresji wśród dzieci i młodzieży ?

Agresja - to zewnętrzne objawienie złości skierowane przeciw określonym osobom lub rzeczom, przynoszące szkodę, przybierające formę ataku, czyli napaści fizycznej lub słownej.

Wyrządzane szkody mogą mieć charakter materialny np. uszkodzenie ciała, zniszczenie jakiegoś przedmiotu, lub moralny, np. poniżanie, poczucie lęku zagrożenia, poczucia niższości.
Agresywność cechuje postawa wrogości przejawiająca się w odniesieniu do osób, z którymi dziecko nawiązuje kontakty w domu, szkole lub grupie rówieśniczej.

Agresywne zachowanie może przyjąć formę agresji fizycznej lub słownej.
Przejawem agresji fizycznej mogą być pojedyncze zachowania, takie jak wszczynanie bójki, uderzenia, kopnięcie lub niszczenie mienia jest to agresja fizyczna bezpośrednia, skierowana na kogoś lub coś.
Agresja fizyczna pośrednia, nie przybiera formy ataku bezpośredniego, przejawia się w zakłócaniu spokoju, sporządzanie obraźliwych rysunków, psucie przedmiotów należących do innej osoby.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Regina Sadowska
Emilia Szlenkier
Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu


Zaświadczenie onlinenumer online: 54 gości

reklama