Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2482
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Usprawnienie wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym

Publikacja stanowi opis książki pod redakcją Jana Pileckiego pt. "Usprawnienie wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym".

Książka pt. "Usprawnienie wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym" pod red. Jana Pileckiego ma charakter przewodnika metodycznego do prowadzenia zajęć w zakresie usprawniania i nauczania osób głębiej upośledzonych umysłowo (w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim) w okresie niemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym oraz życiu dorosłym, niezależnie od miejsca pobytu.

Wiele z tych osób potrzebuje nie tylko pomocy w nabyciu nowych rodzajów zachowań, ale musi również oduczyć się takich reakcji, które świadczą o ich nieprzystosowaniu do danej sytuacji czy środowiska i osób w nim przebywających.

Podstawowe idee współczesnej edukacji specjalnej to normalizacja i integracja dzieci niepełnosprawnych. Strategie służące urzeczywistnieniu tych idei obejmują: odrzucenie tradycyjnego etykietowania dzieci w zależności od niepełnosprawności, która są dotknięte; niekategorialne podejście w procesie dydaktycznym oraz włączenie dzieci o nietypowym rozwoju w nurt edukacji ogólnej (W.Pilecka 1999).

Jeśli chcemy wspomóc rozwój wszelkich potencjalnych zdolności i umiejętności dziecka upośledzonego umysłowo w takim stopniu, aby mogło ono sprostać zadaniom, które postawi przed nim życie człowieka dorosłego, to musi pamiętać o tym, iż jedyną drogą wiodącą do tego celu jest stworzenie mu warunków aktywnego uczestnictwa w życiu bliższego i dalszego otoczenia. Gromadzone doświadczenie będzie sprzyjać jego pełnemu rozwojowi.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Iwona Kukla


Zaświadczenie onlinenumer online: 48 gości

reklama