Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2448
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Recenzja książki Hanny Jaklewicz "Autyzm wczesnodziecięcy"

Zaczynając czytać książkę Hanny Jaklewicz uświadamiamy sobie, że w dalszym ciągu stoimy u progu tajemnicy, pomimo wielu lat badań nad autyzmem. Odkrycie jej jest istotne w niesieniu ulgi cierpiącym i osamotnionym dzieciom, które zaledwie pojawiły się na tym świecie, a już szybko odwróciły się od niego, nie mogąc się w nim odnaleźć.
Dzieci autystyczne, zanim zostały opisane przez Leo Kannera w 1943r., a ich zaburzenia ujęte w kategorie zespołu, były obiektem fantastycznych opowieści, bohaterami baśni.

Prezentowana książka została podzielona na sześć rozdziałów. Dwa pierwsze rysują tło teoretyczne autyzmu wczesnodziecięcego. Poznajemy w nich genezę, kryteria diagnozy, klasyfikację autyzmu. Czytelnik poznaje w nich również rozwój różnych teorii genezy autyzmu.
Rozdział trzeci i czwarty to prezentacja badań własnych Autorki, jak również, istota rozpoznania i różnicowania autyzmu wczesnodziecięcego z innymi zaburzeniami rozwojowymi u dzieci.
W rozdziale piątym poznajemy różne koncepcje terapeutyczne, a w szczególności metodę "holding", która została omówiona dokładniej.
Hanna Jaklewicz, w swojej pracy, odwołuje się do własnego doświadczenia klinicznego i własnych badań, dlatego też, w ostatnim rozdziale został zawarty opis przypadków rozwoju dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym. Rozdział ten jest ilustracją części teoretycznej.
Do treści książki zostało dołączone 16 rysunków wykonanych przez dzieci autystyczne.


REKLAMA

W kontekście powyższych spostrzeżeń należy postawić sobie podstawowe pytanie: co prezentowana książka wnosi nowego?
Aby dać odpowiedź na tak postawione pytanie, trzeba koniecznie przyjrzeć się bliżej zawartej w niej treści.
Już na wstępie można powiedzieć, że jest ona nader bogata i bardzo zróżnicowana. Trudno jest ocenić i powiedzieć, które z rozdziałów, czy raczej problemów, są bardziej, a które mniej ważne. Wszystkie bowiem, na swój sposób są ważne i w interesujący sposób napisane.

Rozważania oparte na własnych doświadczeniach terapeutycznych i klinicznych; szczegółowa analiza przedstawionych problemów w połączeniu z dogłębną wiedzą oraz autentyczne zaangażowanie i miłość do małych pacjentów, które przebijają spod warstwy medycznego języka - to sprawia, że książka Hanny Jaklewicz może przekonać każdego o celowości i możliwościach skutecznego leczenia dzieci autystycznych. Została tu zawarta mądrość napisana w sposób przystępny dla każdego.

Biorąc do ręki książkę Hanny Jaklewicz "Autyzm wczesnodziecięcy" można mieć nadzieję, że wreszcie ukazała się odpowiedź na oczekiwania wielu ludzi - rodziców dzieci autystycznych, a także wszystkich osób, które starają się im pomóc.
Książka w intrygującej okładce robi miłe wrażenie, zwłaszcza umieszczony na wierzchu rysunek wykonany przez dziecko autystyczne. Na okładce tylnej wydawca przedstawił fotografię Autorki, jak również fragment recenzji doc. dr hab. med. Jacka Bomby. Ponadto, na tej samej obwolucie zamieścił zwięzły biogram Autorki, z zaznaczeniem, iż prezentowane poglądy przez nią, stanowią podsumowanie wieloletnich jej badań, w których podważa powszechne przekonanie o nieodwracalności przebiegu tej choroby i jej fatalistycznym zdeterminowaniu. Autorka jest dobrym znawcą przedmiotu, ponieważ pracę dydaktyczną łączy z praktyką lekarską w Poradni Nerwic dla Dzieci w Gdańsku.
Hanna Jaklewicz ofiarowuje terapeutom nowe narzędzie pracy, a rodzicom - nadzieję i wsparcie.

Prezentowaną książkę gorąco polecam rodzicom dzieci autystycznych, jak również wszystkim osobom, które chcą i starają się im pomóc.
Autorka szczególnie podkreśla, że dzieci autystyczne żyją nie tylko w swojej rodzinie, ale przecież także w społeczeństwie. Od uświadomienia sobie tej prawdy należy rozpocząć zgłębianie tajemniczego zjawiska, jakim jest autyzm. Z tej prawdy wynika istotny wniosek o konieczności rozszerzenia pracy terapeutycznej na środowisko wychowawcze oraz apel o budowanie sieci podtrzymania i kształtowania postaw społecznych zarówno wobec cierpiących dzieci, jak ich rodziców.

Przeglądając bibliografię, można zaobserwować, że Autorka w większości sięgała do literatury obcojęzycznej. Zdarzają się również polskie nazwiska, aczkolwiek głównie są to artykuły naukowców z Niemiec, Francji, a przede wszystkim z Anglii i Ameryki. Bardzo ważne jest otwieranie się i korzystanie z bogactwa doświadczeń innych krajów.
Literatura, do której się Autorka odnosiła, w większości jest z lat 80-tych. Jest również kilka pozycji z początku lat 90-tych. Świadczy to o tym, że Hanna Jaklewicz pisząc książkę "Autyzm wczesnodziecięcy", starała się śledzić badania i artykuły na bieżąco.

Jestem bardzo zadowolona, że zapoznałam się z prezentowaną książką, dlatego też uważam, że warto ją przeczytać, dla siebie. Na pewno wzbogaciłam się o wiele informacji, o wiele nowych rzeczy, których nie byłam świadoma, których nie rozumiałam. Teraz już wiem i jestem pewna, że jedynie człowiek może obdarzyć drugiego człowieka tym, co najcenniejsze: miłością, szacunkiem, zaufaniem. Każdy z nas tego potrzebuje. Dziecko autystyczne potrzebuje tego JESZCZE BARDZIEJ !

Hanna Jaklewicz "Autyzm wczesnodziecięcy". Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 1993

Edyta Borowicz-Czuchryta
Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza
w Lubartowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 49 gości

reklama