Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2415
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Ocena ucznia z wychowania fizycznego

Ocena z wychowania fizycznego jest od lat przedmiotem zainteresowań teoretyków i praktyków tej dziedziny edukacji oraz często kontrowersyjnych dyskusji. Poszukiwania "doskonałego" systemu oceniania uczniów z wf-u było także inspiracją do podejmowania licznych badań naukowych, w tym eksperymentów pedagogicznych. Pomimo tych działań problem roli i zadań oceny w szkolnym systemie fizycznej edukacji pozostaje ciągle otwarty. Ocenianie z wychowania fizycznego jest koniecznym elementem procesu dydaktycznego, który pozwala nauczycielowi na systematyczne gromadzenie, analizowanie i interpretowanie informacji o stopniu realizacji zadań edukacyjnych zarówno przez klasę, jak i indywidualnie przez poszczególnych uczniów.

Ocenianie uczniów z wychowania fizycznego jest jedną z najtrudniejszych dla nauczyciela tego przedmiotu spraw.

Podstawą oceny ucznia winna być systematyczna i konsekwentna kontrola, jego pracy - ocena, taka posiada określone wartości wychowawcze. Należy podkreślić postęp w rozwoju sprawności, bowiem powtarzanie prób jest jednym ze sposobów w miarę obiektywizujących ocen z wych. fizycznego i rzeczywiście mobilizuje do rzetelnej pracy zarówno ucznia jak i nauczyciela. Możemy także w tym przypadku mówić o wychowawczej funkcji oceny zwłaszcza do młodzieży słabszej fizycznie. Niezwykle ważny jest wkład ucznia do opanowania określonych ćwiczeń wyrażający się pilnością i dodatkową pracą.


REKLAMA

Nie można traktować zajęć wychowania fizycznego jako sport wyczynowy, gdzie premiuje się tylko wynik.

Nie mniej ważna jest również postawa społeczna ucznia i jego stosunek do przedmiotu wyrażający się systematycznym uczęszczaniem na lekcje, przygotowaniem do niej, aktywnością i pilnością ucznia, znajomością przepisów, szerszą wiedzą z zakresu higieny i fizjologii wysiłku, potrzeby systematycznego ćwiczenia itp.

Nie możemy zapomnieć o indywidualizacji oceny. Musi być ona oparta na jak najlepszym poznaniu wszystkich uczniów.

Świadomie zamierzona obserwacja ucznia prowadzona przez nauczyciela decyduje w dużej mierze o walorach wychowawczych kontroli i oceny.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Teresa Karbowska
Zespół Szkół Publicznych
Gimnazjum w Skarszewach


Zaświadczenie onlinenumer online: 276 gości

reklama