Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2409
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

"Co trzy głowy, to nie jedna" czyli aktywizujące metody aktywnego uczenia się

Z definicji metod wynika, że metoda to "wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności nauczyciela i uczniów, realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów".

Uczniowie, których uczymy dzisiaj w szkole, będą dorosłymi, aktywnymi zawodowo ludźmi w początkach trzeciego tysiąclecia. Nie potrafimy przewidzieć jak wtedy będzie wyglądał świat. Możemy tylko przyjąć, że będą im potrzebne takie umiejętności jak umiejętność uczenia się, gromadzenia i oceniania informacji, planowania własnej pracy, twórczego rozwiązywania problemów, komunikacja interpersonalna, praca zespołowa, umiejętność posługiwania się komputerem. Umiejętności uczy się inaczej niż wiedzy. Informacje można przekazać w sposób werbalny natomiast umiejętności trzeba ćwiczyć i trenować. Temu właśnie służą aktywne metody nauczania.

Zmieniająca się nieustannie rzeczywistość oświatowa wymaga ciągłej ewolucji nauczyciela w kierunku zmiany metod oraz warsztatu pracy dostosowując je do oczekiwanych wyników nauczania. Nauczyciel musi dołożyć wszelkich starań, by stworzyć jak najlepsze warunki do aktywności uczniów. Ucząc aktywnie nauczyciel pełni rolę przewodnika, nie zawsze przekazuje gotowe rozwiązania, ale tworzy takie warunki, aby uczniowie wypracowali je sami. Konieczne treści przekazuje w sposób ułatwiający ich zrozumienie i zapamiętanie angażując w ten sposób różne zmysły i emocje uczniów poprzez co są oni kreatywni i otwarci. Ponadto prawidłowo dobrane przykłady uczą pracy zespołowej.

Jak wskazuje literatura uczniowie dzielą się ze względu na preferencje na: "wzrokowców", "słuchowców" i "czuciowców". To tylko jeden z czynników powodujących konieczność zróżnicowania oddziaływań edukacyjnych. Wybór konkretnej metody, a także sposób jej realizacji zależy od tego, z jaką grupa uczniów pracujemy, jak liczebna jest klasa, wcześniejsze doświadczenia uczniów i otoczenie fizyczne.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Ewa Żerko


Zaświadczenie onlinenumer online: 57 gości

reklama