Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2385
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Jak pomóc dziecku w nauce ?

Referat na spotkanie z rodzicami.

Największym problemem dzieci, które trafiają do klasy IV jest brak umiejętności efektywnego uczenia się. Napotykając kolejne trudności i zdobywając niskie oceny, dzieci zniechęcają się do nauki, szkoły, nauczycieli oraz zaczynają coraz słabiej wierzyć w swoje możliwości. To wszystko wpływa na wygasanie ich zapału i zainteresowania edukacją. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice powinni przyjść dzieciom z pomocą. Pomoc ze strony rodziców nie może polegać na wspólnym odrabianiu lekcji, a tym bardziej na wyręczaniu swych pociech. Hamuje to samodzielność dziecka, uczy je bierności, lenistwa i powoduje niewiarę we własne siły. Zadaniem rodziców jest przede wszystkim troska o higienę pracy umysłowej dziecka, stworzenie mu odpowiednich warunków do pracy, zachęcanie do uczenia się poprzez nawiązywanie do zainteresowań i uświadamianie przydat- ności wykształcenia w życiu zawodowym i społecznym.

Już od klasy czwartej uczniowie przyswajają sobie coraz więcej wiadomości za pośrednictwem książki. Dlatego też dziecko powinno nauczyć się czytać uważnie i ze zrozumieniem. Niestety często zdarza się, że uczeń ślęczy całymi godzinami nad książką, lecz jego myśli odbiegają co chwila od treści podręcznika. Rodzice są zadowoleni, bo myślą, że ich dziecko pilnie się uczy i czują się zwolnieni z obowiązku kontroli. Nic bardziej mylnego. Rodzice zawsze powinni skontrolować nie tylko wynik pracy domowej, lecz także jej przebieg. Należy nauczyć dziecko, że trzeba zapoznać się z tekstem w taki sposób, by nastawić się od razu na ujęcie jego sensu i wyodrębnienie głównych myśli w nim zawartych.

Rodzice, którzy wiedzą na czym polega prawidłowe uczenie się, mogą dopomóc dzieciom w organizowaniu nauki i wytworzeniu odpowiednich nawyków pracy umysłowej. To wszystko będzie potrzebne na dalszych etapach edukacji i z pewnością zaowocuje dobrymi ocenami w szkole, zadowoleniem dziecka oraz wzrostem jego zapału do nauki i wiary we własne możliwości.


REKLAMA

Podstawowe zasady efektywnego uczenia się:

 • materiał należy często powtarzać, w niedługim czasie po jego wyuczeniu się – w przeciwnym razie trzeba będzie uczyć się go ponownie, (badania psychologiczne wskazały, że zapominanie zaczyna się wkrótce po wyuczeniu);
 • efekty uczenia się będą lepsze, gdy uczeń będzie się uczył bezpośrednio po sobie różnych przedmiotów, np. polskiego i przyrody (psycholodzy udowodnili, że podobne treści działają na siebie hamująco);
 • między uczeniem się jednego i drugiego przedmiotu powinna nastąpić krótka przerwa na wypoczynek;
 • aby uniknąć zjawiska "pustki w głowie", gdy uczeń zostanie wezwany do odpowiedzi, należy kształcić umiejętność przypominania sobie i odtwarzania wyuczonego materiału w odpowiednim momencie (tzw. gotowość pamięci).Dlatego dziecko musi opanować wiadomości ze zrozumieniem, logicznie pogrupowane, wiązać nowe treści z tym, czego dowiedziało się wcześniej;
 • należy wkładać w naukę dużo zapału i zainteresowania;
 • dziecko przystępując do nauki nie może być senne i zmęczone np. intensywną grą w piłkę;
 • ucząc się dziecko nie powinno równocześnie oglądać programu w telewizji.

  Małgorzata Piszczatowska


 • Zaświadczenie online  numer online: 54 gości

  reklama