Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2376
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Ocenianie zachowania

Z procesem dydaktycznym nierozerwalnie łączy się system oceniania uczniów - jedna z najbardziej czułych, a zarazem wzbudzające najwięcej kontrowersji form oddziaływania wychowawczego.

Taraszkiewicz zauważa, że "cechą oceny (czy oceniania) jest powszechność. Cały czas od małego jesteśmy poddawani permanentnej ocenie (robisz to dobrze, źle, tak, nie). Oceny wypowiadane przez kogoś (zanim nauczymy się do nich dystansować) przenikają bardzo głęboko, konstruując matrycę pewności, własnych kompetencji, obrazu samego siebie i poczucia własnej wartości"(1).

Przypisanie szkole funkcji wychowawczej sprawia, że nadzór pedagogiczny oczekuje od nauczycieli potwierdzenia, iż w istocie jest ona przez nich realizowana. Trudne to jest ze względu na to, że wychowanie ma miejsce w tak wielu nie poddających się kontroli i ocenie sytuacjach i skoro uczestniczy w nim wiele osób często o sprzecznych wobec siebie postawach wychowawczych. Nie można mieć wątpliwości, że proces ten jest wpisany w treści kształcenia, dlatego też postanowiono dać nauczycielom narzędzie pomiaru efektów swojej pracy wychowawczej. Jest nim ocena zachowania za pośrednictwem, której wychowawcy klas starają się wpłynąć na swoich podopiecznych oraz zasygnalizować, czy proces wychowania zmierza we właściwym kierunku oraz na jakim etapie rozwoju znajduje się w danym momencie uczeń(2).


1- M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2000, s.165.
2 - Por. B. Śliwerski, Program wychowawczy szkoły, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2001, s.135.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Magdalena Grysiewicz
Gimnazjum w Czerwieńsku


Zaświadczenie onlinenumer online: 277 gości

reklama