Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2363
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Komputerowy dziennik lekcyjny nauczyciela wychowania fizycznego

Zawód nauczyciela nadal wymaga stałej, systematycznej, dobrze zorganizowanej pracy - a więc pracy planowej. Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego polega na sporządzaniu planów na półroczne lub roczne okresy, prowadzeniu dokumentacji pracy dydaktycznej, ustalaniu pewnych zasad postępowania i zachowania się w określonych sytuacjach i miejscach. Niektóre plany i dokumenty wynikają ze służbowych obowiązków nauczyciela i są określone jednoznacznie odpowiednimi zarządzeniami i przepisami (np. plan pracy dydaktyczno wychowawczej, rozkłady materiału nauczania dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych). Inne natomiast dyktują potrzeby praktyki (np. zeszyt pracy nauczania wychowania fizycznego, dzienniczek osiągnięć ucznia szkolny kalendarz imprez sportowych).

W codziennej pracy najczęściej wykorzystywanym dokumentem jest zeszyt pracy nauczyciela wychowania fizycznego. W zeszycie tym odnotowuje się osiągane przez uczniów rezultaty, punkty i oceny z poszczególnych dyscyplin, oraz inne informacje związane z aktywnością i absencja ucznia na lekcji w danym roku szkolnym. Funkcjonuje on w postaci zeszytu lub luźnych kartek zawierających zapiski w samodzielnie rysowanych tabelach. Korzystanie z takiego zeszytu jest dość kłopotliwe a ponad to łatwo go zgubić bądź zniszczyć.

Dziś prawie wszystkie dziedziny ludzkiej działalności zostały zdominowane przez komputery. Nawet najbardziej zagorzali ich przeciwnicy z czasem przekonują się, że są one przydatne, a nawet niezbędne w życiu człowieka. Korzystamy z nich nie tylko w pracy. Wielu z nas posiada je także w domu. Komputer to już nie luksus, na który mogą pozwolić sobie tylko nieliczni. Urządzenia elektroniczne stały się tak powszechne, że trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie w społeczeństwie bez nich. Komputery są nie tylko narzędziem, które wykorzystujemy podobnie jak pióro czy długopis, coraz częściej służą nam do komunikacji z innymi ludźmi. Maszyny cyfrowe stały się niezbędne do korzystania z różnego rodzaju informacji, których większość jest gromadzona za pomocą komputerów i można je odczytać jedynie, posługując się nimi.

Wraz z szybkim rozwojem sprzętu komputerowego i oprogramowania nastała powszechna komputeryzacja większości dziedzin życia codziennego. Wejście techniki informatycznej do szkół stwarza nowe możliwości dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, także wychowania fizycznego. Szkoła w dobie obecnych form musi opierać się na dobrym nauczycielu, promującym swoje nowe ciekawe pomysły.

Dlatego pedagodzy coraz częściej uczestniczą w kursach komputerowych oraz wykorzystują komputer w pracy np. do pisania rozkładów materiału nauczania, różnego rodzaju sprawdzianów, testów, sprawozdań z wyjazdów sportowych itp.

Wykorzystując tą sytuację stworzyłam komputerowy dziennik nauczyciela wychowania fizycznego, który w znaczący sposób ułatwi pracę nauczycielom wychowania fizycznego. Jego obsługa jest bardzo prosta, a zgromadzone w nim dane będą bezpieczne. Nauczyciel będzie mógł szybko i łatwo dokonać operacji, które pochłaniają mnóstwo czasu w przypadku używania tradycyjnych notatników.

Do stworzenia komputerowego dziennika nauczyciela wychowania fizycznego użyłam programu Microsoft Excel, który należy do kategorii programów zwanych arkuszami kalkulacyjnymi.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Joanna Syska


Zaświadczenie onlinenumer online: 45 gości

reklama