Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2318
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Denken ohne kompromisse: Wittgenstein und Ingarden - einige berührungspunkte

W artykule autor podejmuje zarysową próbę konfrontacji i uwypuklenia istotnych elementów twórczości filozoficznej dwóch wybitnych myślicieli XX wieku: Ludwika Wittgensteina i Romana Ingardena. Analiza poglądów obu tych postaci prowadzi do daleko idących wniosków, które mają nie tylko istotne znaczenie dla całokształtu procesu edukacyjnego życia ludzkiego, ale również i dla indywidualnego wieloetapowego rozwoju jednostki żyjącej w konkretnym świecie, który jest przez nią poznawany, interpretowany, przetwarzany i przezywany. Chociaż obaj filozofowie żyli i twórczo działali w odmiennych geograficznie i kulturowo środowiskach (Wittgenstein w Austrii i Anglii, Ingarden w Polsce), można dostrzec u nich cały szereg wspólnych elementów natury filozoficznej i kulturowej, które charakteryzują się krytycznym radykalizmem wobec człowieka i poznawanego świata. Teza ta zawarta jest już w tytule artykułu: "Myślenie bez kompromisów. Witgenstein i Ingarden - niektóre punkty styczne".

Po sformułowaniu celu i oczekiwań, jakie autor wiąże z artykułem, zostają określone kryteria dalszego postępowania w procesie uzasadniania powyższej tezy. Kryteria te są następujące: ontologia, człowiek i świat, język i estetyka. Na podstawie tych kryteriów autor dokonuje porównawczej analizy stanowisk Witgensteina i Ingardena próbując określić wspólne dla obu myślicieli aspekty. Okazuje się, ze są nimi: egzystencja i świat, fakt i przedmiot, problem przyczyny i skutku, sens świata, człowiek i jego duchowe predyspozycje, moralność, fakt śmierci, poznawanie, problem obrazu i języka. W ostatniej fazie analizy zostają wyciągnięte wnioski o charakterze metodologicznym i pojęciowym.


REKLAMA

Nie ulega wątpliwości, że jednym z zasadniczych zadań, przed jakimi stoi w dzisiejszym świecie edukacja - i to zarówno w wąskim i szerokim tego słowa znaczeniu, jest kształtowanie "zdrowego" myślenia człowieka w niespotykanym dotąd wymiarze. Dotyczy to szczególnie ludzi młodych. Z tego powodu nieunikniona staje się wręcz refleksja bazująca na konkretnym autorytecie i pozytywnie rozumianym sukcesie w osobowej samorealizacji.

Artykuł w języku niemieckim.

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Kazimierz Rynkiewicz


Zaświadczenie onlinenumer online: 38 gości

reklama