Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
230
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Aktywizujące metody nauczania historii

Główne tezy:

1. Metoda nauczania.
a) układ czynności nauczyciela i uczniów
b) stosowany konsekwentnie
c) stosowany celowo

2. Podział metod nauczania (wg W. Okonia)
a) metody oparte na obserwacji:
- pokaz
b) metody oparte na słowie:
- pogadanka i dyskusja
- opis
- opowiadanie
- posługiwanie się książką
c) metody oparte na działaniu praktycznym
- laboratoria
- zajęcia praktyczne
- gry dydaktyczne
d) nauczanie programowe

3. Metody aktywne czyli metody które wyzwalają aktywność ucznia.

4. Zalety metod aktywnych.
a) umożliwiają uczniom dopuszczenie do głosu w czasie lekcji
b) rozwijają myślenie
c) duża trwałość wiedzy zdobytej w sposób aktywny 50-75%
d) integruje grupę w czasie wspólnej pracy, zabawy
e) rozwija dzieci intelektualnie i emocjonalnie

5. Typy metod aktywnych
a) Drama
Techniki aktorskie, teatralne
- wejście w rolę
- "gorące krzesło" czyli wywiad
- pantomima
- improwizacja spontaniczna, nie przygotowana
- improwizacja przygotowana czyli scenka
- inscenizacja improwizowana
- inscenizacja
Techniki ekspresji ciała wywodzące się z rzeźby i malarstwa
- obraz
- żywy obraz
- obraz panoramiczny albo obraz realizowany strategią dostawiania
- obraz zatrzymany
- zdjęcie, fotografia
- gabinet figur woskowych
- poza
- rzeźba
- pomnik
- myśli, monolog wewnętrzny
Techniki filmowe
- film
- plany filmowe, ujęcia
- scenariusz, scenopis
- ścieżka dźwiękowa
Techniki manualno-plastyczne
- rysunek
- plan, model, makieta, mapa
- muzeum
Techniki w czytaniu i pisaniu
- list
- dziennik, pamiętnik, kronika pokładowa
- książka
Nowe techniki
- rola na papierze
- teatr forum
- płaszcze eksperta
Gry i zabawy
- przedstawimy się
b) Dyskusja
- giełda pomysłów (burza mózgów)
- dyskusja panelowa
- dyskusja śnieżnej kuli
- dyskusja punktowana
- dyskusja - dywanik pomysłów
- negocjacje
- metaplan
c) Metody podejmowania decyzji
- drzewko decyzyjne
- tabela decyzyjna
- ścieżka decyzyjna
- strategia za-przeciw (debata)
d) Mapy myślowe, pamięciowe, mentalne (sieć skojarzeniowa)
e) Studium przypadku
f) Metody projektów
g) Gry dydaktyczne
- gry komputerowe
- zabawy intelektualne np. krzyżówki
- gry biograficzne
- gry sytuacyjne
- symulacje

Literatura:
1. A. Dziedzic, E. E. Kozłowska "Drama na lekcjach historii" W-wa 1998r.
2. I. Lewandowska "Scenariusze lekcji historii" Wydawnictwo Innowacyjne 1998r.
3. "Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela" red. K. Kruszewski. PWN W-wa 1993r.
4. Cz. Kupisiewicz "Podstawy dydaktyki ogólnej" PWN W-wa 1998r.

Beata Kasprzyk
Gimnazjum w Poniatowej


Zaświadczenie onlinenumer online: 30 gości

reklama