Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2206
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Kształtowanie kompetencji w procesie nauczania i uczenia się fizyki

Cele w kategoriach kształtowania kompetencji.

Celem nauczania jest wszechstronny rozwój uczniów, który mogą osiągnąć dzięki swej wszechstronnej aktywności. Aktywność ta wpływa na kształtowanie się indywidualnego centrum kompetencyjnego każdego człowieka. W skład takiego centrum wchodzą: system wartości wraz z normami i ogólnymi zasadami postępowania, układ odniesień jako zbiór przede wszystkim informacji i wiedzy, struktura aktywności oraz struktura psychofizyczna.

Działania ucznia, określanie swojej własnej sytuacji, poszukiwanie dróg i metod rozwiązywania problemów, to wszystko sprzyja rozwojowi i kształtowaniu się cech kompetencyjnych.


REKLAMA

Nauczanie i uczenie się fizyki, w zakresie trzech pól kompetencyjnych, daje szansę uczniom na zdobycie kompetencji ogólnych, czyli tych niezbędnych do rozwiązywania problemów dnia codziennego podczas realizacji ról życiowych.

Model ogólny centrum kompetencyjnego przedstawia jakie elementy powinny występować w poszczególnych obszarach i w zakresie każdego z pól, aby na szczeblu każdej z dziedzin aktywności człowieka być w pełni kompetentnym.

Model taki nasycony treściami merytorycznymi służy jako narzędzie do planowania i realizacji procesu dydaktycznego, którego wynikiem będzie ukształtowanie "nowych" i zmodyfikowanie "starych" cech kompetencyjnych.

Model stanu końcowego centrum kompetencyjnego jest stanem, do którego dążymy po realizacji treści z zakresu mechaniki. Elementy znajdujące się w poszczególnych obszarach uznane zostały jako niezbędne i konieczne w centrum kompetencyjnym uczniów, by móc ich uznać za kompetentnych w zakresie tych treści.

Tak więc, by móc stwierdzić, że podmiot jest kompetentny, czyli zdolny do rozwiązywania problemów w trudnych warunkach w sposób samodzielny, odpowiedzialny i efektywny, konieczne jest rozpoznanie jego sytuacji końcowej po realizacji określonych treści.

Porównanie stanu początkowego i końcowego umożliwi zdiagnozowanie indywidualnego rozwoju podmiotu i pozwoli na określenie aktualnego poziomu kompetencji. Zatem będzie można stwierdzić czy założony cel, w postaci "Model stanu końcowego..." został osiągnięty, czy też nie i jakie były tego przyczyny.

(...)

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Małgorzata Rojewska
Zespół Szkół Nr 1
im. St. Staszica w Kutnie


Zaświadczenie onlinenumer online: 90 gości

reklama