Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2205
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Sytuacje dydaktyczne w dynamicznym i twórczym procesie nauczania i uczenia się fizyki

W dynamicznym i twórczym procesie nauczania i uczenia się fizyki, w jego projektowaniu i realizacji pojęcia: sytuacja w aktywności człowieka, sytuacja w racjonalno-empirycznym postępowaniu poznawczym w fizyce oraz sytuacja dydaktyczna są pojęciami centralnymi, stanowią bazę i fundament do osiągania celów nadrzędnych edukacji.

Podstawą osiągania celów nadrzędnych uczenia się fizyki jest wszechstronna aktywność upodobniona do tego co robią fizycy. Praktyczna realizacja tego postulatu wymaga uwzględnienia w fazie projektowania i realizacji, układu trzech grup sytuacji. Będą to sytuacje w aktywności fizyków, sytuacje uczniowskie oraz sytuacje dydaktyczne aranżowane przez nauczyciela w procesie dydaktycznym.


REKLAMA

Głównym celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: Czy zaprezentowana metoda, realizowana w naturalnych warunkach w systemie klasowo-lekcyjnym, może przynosić sukcesy w codziennej pracy nauczyciela i ucznia?

Kolejnym zadaniem powinno być opracowanie rozwiązań dydaktycznych, uwzględniających sieć sytuacji z wymienionych wyżej trzech grup. Następny etap polegać będzie na przeprowadzeniu procesu dydaktycznego i przeanalizowaniu jego przebiegów i efektów ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z aranżowaniem sytuacji, efektami w postaci sytuacji uczniowskich i ich następstwami.

Zakres działań obejmować winien zaprojektowanie i przygotowanie rozwiązań dydaktycznych, przeprowadzenie serii lekcji w zakresie działu programowego z jednoczesnym monitorowaniem przebiegów i efektów aktywności uczniów oraz opisem przebiegów i efektów aktywności własnej (we wszystkich wymienionych etapach).

Ostatnia część pracy stanowić będzie pewnego rodzaju podsumowanie, będzie to również próba porównania stanu końcowego rzeczywistego ze stanem zakładanym w "Modelu stanu końcowego centrum kompetencyjnego".

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Małgorzata Rojewska
Zespół Szkół Nr 1
im. St. Staszica w Kutnie


Zaświadczenie onlinenumer online: 83 gości

reklama