Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2178
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Współczesne trendy w motywowaniu

Wstęp

W otoczeniu każdego człowieka, a zwłaszcza w różnorodnych organizacjach gospodarczych zachodzi regularnie szereg zmian techniczno-technologicznych, ekonomicznych, strukturalnych i społecznych. Ziany są stałą wartością w życiu człowieka i wymagają od niego ciągłych przystosowań oraz przekształceń w sferze zawodowej i osobistej. Szczególną rolę w procesach wdrażania, zmian i stabilizacji spełniają kierownicy ze wszystkich szczebli zarządzania w organizacji. Jednym z podstawowych warunków wysokiej efektywności działań menedżera jest sprawna organizacja pracy kierowniczej, w tym zaś umiejętność motywowania do efektywnej pracy w ciągle zmieniających się warunkach otoczenia oraz oceniania podległych pracowników. Przez sprawną organizację pracy kierowniczej należy rozumieć taki dobór narzędzi pracy, który zapewni wysoką efektywność zarządzania i funkcjonowania podległych jednostek (pracowników, komórek organizacyjnych, firm, itp.) a elementem tego opracowania jest ukazanie jak szerokie znaczenie w zarządzaniu ma proces motywacji i oceny pracy.


REKLAMA

W interesie każdego menedżera leży stworzenie takiego systemu motywacyjnego, który zapewniłby nieustanne zaangażowanie pracowników na rzecz sukcesu firmy, zachęcałby do podwyższenia kwalifikacji i dawał szeroką satysfakcję z pracy. Natomiast system oceny pracy oprócz dostarczania pracownikom informacji zwrotnej pozwala na jasne określenie oczekiwań - pracownik zapoznając się z arkuszem ocen dokładnie wie czego się od niego oczekuje. Ocena pozwala także na zaplanowanie działań eliminujących słabe strony i niedociągnięcia parowników. Z kolei informacja o mocnych stronach pozwalają na planowanie dalszej kariery i rozwoju pracownika.

Teorie motywacji i oceny w zarządzaniu wykorzystują osiągnięcia takich dyscyplin naukowych jak: psychologia, socjologia, ekonomiki szczegółowe, ergonomia. Bardzo liczne publikacje na temat motywowania i oceny pracowników są wypadkową studiów, badań i praktycznych doświadczeń. Zawierają ogromną wiedzę nie dają jednak gotowej recepty.

Zadaniem kierownika (menedżera) jest stworzenie na bazie posiadanej wiedzy własnego przepisu na sukces w warunkach niepewnego i zmiennego otoczenia.

Mając do dyspozycji szeroką gamę sposobów motywowania i oceny pracy mogą oni dopasować je do konkretnych jednostek, zastosować w określonych problemach czy sytuacjach. Mogą oni kierować, wpływać, motywować i oceniać efekty.

(...)

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Katarzyna Znańska-Kozłowska
Akademia Ekonomiczna w Krakowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 250 gości

reklama