Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2150
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wychowanie patriotyczne

Sytuacja polityczna Polski, Europy i świata obliguje nas - pedagogów do tego, aby w rozmowach z młodzieżą podejmować zagadnienia dotyczące patriotyzmu.

W dobie, zmian zagrażających utracie tożsamości narodowej, rzeczą ważną jest kształtowanie przez nauczycieli - wychowawców patriotycznych postaw młodych ludzi.


REKLAMA

Patriotyzm jako pewien stan pozytywnego nastawienia wobec ojczyzny i jej problemów powinien być wartością leżącą u podstaw pracy wychowawczej nie tylko nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie czy polonistów, ale też nauczycieli - wychowawców.
W trosce o kulturę historyczną naszego kraju pedagodzy powinni ukazywać młodzieży nie tylko chwalebne wydarzenia naszych dziejów, ale także i te nie przynoszące nam zaszczytu.
Należy pamiętać, iż patriotyzm to nie tylko docenianie niepodległości i suwerenności ojczyzny, doniosłych wydarzeń z dziejów, ale także kształtowanie postaw ogólnoludzkich, przestrzeganie i poszanowanie prawa, sumienne wywiązywanie się z obowiązków. Są to problemy, o których należy pamiętać przekazując młodym ludziom treści historyczne mające na celu ukazanie rozwoju Polski na przestrzeni wieków i jej miejsce w Europie, szczególnie po wejściu do Unii Europejskiej.

Zaniedbania wychowawcze w sferze wychowania patriotycznego ujawniają się dopiero w takich sytuacjach, kiedy np. podczas uroczystości szkolnych uczniowie nie wiedza, jaką przyjąć postawę podczas wprowadzenie sztandaru. Wzbiera wtedy w nas uczucie niemocy. Wobec ignorancji przez uczniów symboli narodowych czujemy się bezsilni. Stawiamy sobie pytanie: co zostało zaniedbane?, dlaczego? Nie chodzi tu o rodzaj wojskowej dyscypliny, ale o wyczucie sytuacji i uszanowanie powagi chwili.
Niezbędne jest tworzenie sytuacji wychowawczych, które posłużą kształtowaniu postaw patriotycznych w danym środowisku młodzieżowym. Wychowanie patriotyczne należy łączyć z wieloma sytuacjami z życia społecznego.

Sytuacje zachodzące w życiu społecznym i gospodarczym naszego kraju dowodzą, że rola nauczyciela - wychowawcy w zakresie wychowania patriotycznego wymaga dużego wysiłku poznawczego. Aby dotrzeć do współczesnej młodzieży nauczyciel - wychowawca powinien na bieżąco śledzić zmiany zachodzące w ramach tzw. zadań wychowawczych oraz musi być zorientowany w zmieniającym się prawie oświatowym.
W pracy z młodzieżą należy wzmocnić znaczenie roli państwa demokratycznego.
Wychowanie patriotyczne jest procesem ciągłym.
Wychowawca - nauczyciel proces wychowania patriotycznego powinien analizować na tle działalności wszystkich elementów wchodzących w skład tego procesu: rodziny, szkoły, organizacji społecznych w tym młodzieżowych, państwa, Kościoła, najbliższego otoczenia wychowanków.

Literatura:
1. J.M. Bocheński, O patriotyźmie, Warszawa 1989.
2. J. Bogusz, K. Narwicz, G. Nowacki: Świadomość moralna, systemu wartości i dążenia życiowe młodzieży szkolnej, Warszawa 1990.
3. "Wychowawca" - miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich.

Grażyna Kuzimska-Juraszewska
Bursa Szkolnictwa Zawodowego w Bydgoszczy


Zaświadczenie onlinenumer online: 250 gości

reklama