Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2149
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Lekcja ekonomii

Bursa Szkolnictwa Zawodowego w Bydgoszczy jest placówką, której działania daleko wybiegają poza zabezpieczanie podstawowych potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. Placówka nasza uwzględnia zaspokajanie oczekiwań i wyzwala aktywność własną wychowanek, rodziców i wychowawców. Proces wychowania podporządkowany jest dążeniom do optymalnego przygotowania wychowanek w zakresie samodzielnego życia. Dziewczęta uzupełniają tutaj wiedzę szkolną, uczą się współżycia i współdziałania w zespole, kształtują właściwe postawy społeczne oraz rozwijają przydatne w życiu umiejętności. Mogą tutaj zaspakajać różnorodne potrzeby. Powstają też u nas nowe formy działania, bo przecież trzeba iść z "duchem czasu", jak np. pracownia socjoterapeutyczna, logopedyczna i oczywiście komputerowa z dostępem do internetu.

Jednak nigdzie w artykułach nie spotkałam się z działalnością jaką ja prowadzę z wychowankami w ramach tzw. Pracowni Ekonomiczno-Handlowej "Dusigrosz".

Wszędzie w placówkach oświatowych, po wejściu w życie prywatyzacji, padły uczniowskie sklepiki a w ich miejsce weszły atrakcyjnie wyglądające prywatne sklepiki dzierżawiące pomieszczenia szkolne, z asortymentem znajdującym szeroki popyt wśród młodzieży. Mój sklepik pozostał, zmieniał tylko swoje oblicze.


REKLAMA

Z czasem sklepik zamienił się na pracownię szkoleniową ekonomiczno-handlową.

Obecnie dziewczęta uczą się tutaj sztuki marketingu, miłej obsługi klienta, właściwej ekspozycji, reklamy i kontroli towarów oraz podstaw ewidencji księgowej. Razem ze mną a często już same dokonują zakupu towarów poznając coraz to nowych dostawców i wybierając najniższe ceny. Na planszach przed pracownią reklamują nowości pojawiające się w sprzedaży oraz informują koleżanki o świętach i dniach okolicznościowych, z którymi związane są zakupy towarów specjalnych.

Pracownia prowadzi sprzedaż dużego asortymentu towarów. Są przede wszystkim artykuły spożywcze, ale oprócz tego szereg towarów higieniczno-kosmetycznych, papierniczych, upominkowych oraz bilety MZK, znaczki pocztowe, karty telefoniczne itp. Zaspakajamy więc bardzo liczne potrzeby wychowanek i często taniej niż w normalnym obrocie towarowym. Wielkim uznaniem wśród wychowanek cieszy się działalność komisowa, ograniczająca wewnętrzną sprzedaż w pokojach. W ramach tej działalności prowadzi się sprzedaż podręczników , odzieży, obuwia oraz wyrobów własnych wychowanek. Ponadto propagując zdrowe żywienie prowadzimy w pracowni sprzedaż tzw. towarów ekologicznych, informując kupujących o ich zastosowaniu i walorach.

Działalność w pracowni ekonomiczno-handlowej bardzo rozwija aktywność wychowanek wyzwalając ich inicjatywę i samodzielność oraz odpowiedzialność za powierzone mienie a dla wychowanek z Zespołu Szkół Handlowych i Ekonomicznych jest to dodatkowo praktyczna nauka zawodu.

Zaletą naszej działalności jest dobre rozpoznanie gustów i przyzwyczajeń społeczności bursowej, familijna atmosfera panująca w pracowni, w której wychowanki dokonują codziennych zakupów i znają się nawzajem, bliskość pomieszczenia oraz niskie ceny. Żeby zaspokoić oczekiwania bursowych klientów otrzymaliśmy lodówkę, co umożliwiło nam sprzedaż jogurtów, deserów i innych artykułów wymagających niskiej temperatury przechowywania.

Ciągle uatrakcyjniamy sprzedaż promocjami, dbamy o dobrą jakość i ważność towarów oraz jesteśmy otwarci na wprowadzanie nowości, aby zadowolić naszych klientów. Ponieważ są wychowanki które pozostają w bursie na weekendy (a nie ma wówczas posiłków), dlatego mogą w pracowni zakupić wiele artykułów do sporządzania posiłków we własnym zakresie w pracowni kulinarnej.

Pracownia włącza się także w działalność ogólnobursową poprzez finansowanie potrzeb grup i sekcji, wspieranie Młodzieżowej Rady Bursy, sponsorowanie drobnych nagród, obsługę dyskotek, dofinansowanie wyjść wychowanek na imprezy kulturalne czy też finansowanie napoi i słodkich upominków dla uczestników imprez sportowych (bursowych i międzyinternackich). Do tradycji naszej pracowni należy przygotowanie co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzeń z upominkami dla wszystkich pracowników bursy oraz niespodzianek wigilijnych, a także organizowanie "Mikołajek" dla wychowanek i pracowników. Również na koniec roku "Dusigrosz" finansuje nagrody dla wyróżniających się wychowanek w pracy kół i sekcji. Jako opiekun nie zapominam oczywiście o wychowankach działających w pracowni, które otrzymują upominki świąteczne i nagrody na koniec roku.

Wychodzimy też z naszą działalnością poza bursę, przekazując niewielkie wypracowane środki na cele charytatywne. Przygotowaliśmy np. upominki dla dzieci z rodzin patologicznych uczestniczących w obozie socjoteraupetycznym, w którym brał udział nasz wychowawca. W tym roku zasponsorowaliśmy słodycze na "Mikołaja" organizowanego przez naszą placówkę dla dzieci w Szpitalu Dziecięcym. Ta działalność kulturalna jest dla nas przyjemnością i ciągle nowym wyzwaniem, handlowa natomiast działalność to ciężka, codzienna praca (również fizyczna). Ale lubię swoją pracę wychowawcy i opiekuna pracowni. Mam też swoje małe radości i satysfakcje, kiedy wychowanki po ukończeniu szkoły pracują w sklepie i miło wspominają praktyki w "Dusigroszu".

Pełna publikacja wraz z dodatkowymi materiałami...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Grażyna Kuzimska-Juraszewska
Bursa Szkolnictwa Zawodowego w Bydgoszczy


Zaświadczenie onlinenumer online: 55 gości

reklama