Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2083
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wycieczka rowerowa w wychowaniu fizycznym

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest chęć zwiedzania różnych stron świata, tych bliskich i dalekich, poznanie sposobu życia innych ludzi, podziwianie atrakcyjnych miejsc, wytworów natury jak i dzieł ludzkich rąk, kontaktu z przyrodą. Potrzebę tę można rozwijać od najmłodszych lat, poczynając od szkoły podstawowej, organizując wycieczki rowerowe.

Wycieczka rowerowa stanowi jedno z głównych źródeł poznania i ma zasadniczy wpływ na pełny i trwały rozwój intelektualny, fizyczny i moralny uczniów, często decyduje o zainteresowaniach i wyborze drogi na całe życie. Powinna być w miarę możliwości organizacyjnych często stosowaną formą dydaktyczno-wychowawczego oddziaływania szkoły. Ponieważ zaspokaja potrzebę wysiłku fizycznego, oddychania świeży powietrzem i ruchu. Stwarza możliwość kontaktu z przyrodą, słońcem i wodą, zmiany codziennego rytmu życia. Poprzez umiarkowany wysiłek przyczynia się do poprawy stanu zdrowia. Wzmacnia poczucie wpływu na własne życie i zdrowie. Wycieczka rowerowa jest jedną z aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Wycieczka rowerowa jest jedną z form organizacyjnych procesu dydaktyczno-wychowawczego dla uczniów w II etapie nauczania w szkole podstawowej. Jej realizacja umożliwia lepsze poznanie przez uczniów rzeczy i zjawisk, wpływa na rozwój zdolności postrzegania, kształtowania wyobraźni, myślenia oraz służy utrwalaniu zdobytej wiedzy. Udział w wycieczce rowerowej uczy i doskonali korzystanie z ruchu drogowego oraz podnosi na wyższy poziom technikę jazdy na rowerze .


REKLAMA

Organizując wycieczki rowerowe, realizujemy cele poznawcze, wychowawcze zawarte w treściach kształcenia i wychowania w edukacji fizycznej.

Wycieczka rowerowa przyczynia się do urozmaicenia życia klasy i wpływa pozytywnie na panujące w niej stosunki między uczniami. Można stwierdzić, że jest ona ważnym czynnikiem powstawania atmosfery pożądanej z wychowawczego punktu widzenia, a przy tym, nauczyciel ma lepszą możliwość do poznania uczniów w warunkach pozaszkolnych.

Na wycieczce rowerowej uczeń obserwuje przyrodę, obiekty, życie ludzi, różne sytuacje w środowisku. Zdobywa informacje, które pozostaną w pamięci na długi czas. W trakcie wycieczki rowerowej uczeń wykazuje się różnorodną aktywnością, np. stosuje poznaną wiedzę i umiejętności w praktyce. Wycieczka rozwija u dzieci spostrzegawczość, myślenie, umiejętność radzenia sobie w nowych i czasem trudnych sytuacjach. Zdobywanie nowych umiejętności, takich, jak fotografowanie, pozwala na utrwalenie niezwykłych miejsc, zjawisk oraz sytuacji, do których udało nam się dotrzeć. Oglądanie przez lornetkę przyrody, krajobrazów i obiektów wywołuje zachwyt i podziw.

Wycieczka rowerowa, to aktywny sposób spędzania czasu wolnego.

Ze względu na krótki czas trwania, jest ona łatwą do zorganizowania, ale wymaga zrealizowania kilku etapów, zaliczyć do nich można:
- etap planowania,
- etap przygotowania,
- etap realizacji,
- etap podsumowania.

Wymienione etapy charakteryzują się różnymi czynnościami.

Etap planowania, to ustalenie terminu, trasy, czasu trwania wycieczki, miejsca zbiórki. W tych ustaleniach powinni brać udział uczniowie i nauczyciel.

Drugi etap to przygotowanie do wycieczki rowerowej, wymaga to wielu działań ze strony uczniów, do nich możemy zaliczyć: skompletowanie specjalnego ekwipunku. Uczestnicy wycieczki powinni ze sobą zabrać: legitymację uczniowską, kartę rowerową, małą torbę, do której należy włożyć chusteczki, okulary przeciwsłoneczne, czapkę z daszkiem, pelerynę przeciwdeszczową, latarkę, napój chłodzący.

Natomiast nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o planowanej wycieczce dyrektora szkoły, sporządzić listę uczestników, zabrać ze sobą apteczkę.

Kolejny etap wycieczki, to jej realizacja, która przebiega zgodnie z wcześniej przyjętymi ustaleniami. Uczniowie spełniają przydzielone przez nauczyciela role, do nich możemy zaliczyć:

 • rola przewodnika,
 • rola porządkowego,
 • fotografa,
 • organizatora ogniska (pomocą służą rodzice),
 • organizatora gier, zabaw i wspólnego śpiewu.

  Przydział zadań uczniom, usprawnia przebieg wycieczki, uspołecznia ich oraz wyrabia i pogłębia wśród dzieci życzliwość. Do wyznaczonych zadań należy ustalić zespoły, które składałyby się z 2-3 osób.

  Ostatnim etapem wycieczki jest podsumowanie, dzielenie się wrażeniami, wykorzystanie zebranych informacji, materiałów w życiu szkoły.

  Uczestnicy wycieczek rowerowych bardzo chętnie dzielą się z innymi swoimi spostrzeżeniami i często do nich wracają we wspomnieniach lub przy okazji poruszanych tematów na innych lekcjach.

  Zdjęcia, notatki posłużą nam do napisania sprawozdania, można zamieszczać go w gazetce szkolnej, na gazetce ściennej. Innym sposobem uwiecznienia wycieczki rowerowej jest sporządzenie albumu, przedstawienie prezentacji multimedialnej. Warto dokonać wpisu do kroniki szkolnej oraz przedstawić relację rodzicom.

  Podsumowując pragnę stwierdzić, że dobrze przygotowana i przeprowadzona wycieczka rowerowa jest dla uczniów wielką atrakcją, a panujący nastrój i atmosfera na długo pozostają w pamięci.

  Organizowanie wycieczek rowerowych jest z reguły przedsięwzięciem wymagającym włożenia trochę trudu, to jednak zasługują one na włączenie do form rekreacji fizycznej.

  Uważam, że wycieczki rowerowe po okolicy, należy organizować co najmniej 2 lub 3 w ciągu roku szkolnego.

  Bibliografia:
  1. Pęczek Elżbieta: Wycieczka w praktyce szkolnej. Kultura Fizyczna.

  Elżbieta Krawczyk
  Szkoła Podstawowa w Babsku


 • Zaświadczenie online  numer online: 59 gości

  reklama