Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2081
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Ankieta dla nauczycieli wychowania fizycznego "Wychowanie fizyczne, a jakość pracy szkoły"

Wychowanie fizyczne, a jakość pracy szkoły.

Mierzenie jakości pracy szkoły należy obecnie do obowiązków dyrektora szkoły. W założeniu stanowi proces, którego punktem wyjścia, po określeniu wewnątrzszkolnych standardów w przyjętych obszarach pracy szkoły są wyniki skłaniające do podejmowania kolejnych działań. Mierzenie jakości ułatwia dyrekcji i nauczycielom poznawanie różnych aspektów swojej pracy, dając możliwości eliminowania błędów i niedociągnięć.

Wychowanie fizyczne jako przedmiot szkolny podlega pomiarowi dydaktycznemu. Pomiar jest bardzo potrzebny, związany jest bowiem z ocenianiem procesu nauczania i efektywnością pracy nauczyciela.

Na pojawiające się pytania o procedury, kryteria i przedmiot oceny, trudno udzielić jednoznacznych odpowiedzi z uwagi na specyfikę wychowania fizycznego łączącego w sobie aktualizację z prospekcją. Przedmiot nauczania, który w nowoczesnym ujęciu stanowi proces aksjologiczno-technologicznego przygotowania młodego pokolenia do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za zdrowie, sprawność, odporność, wydolność i urodę własnego ciała po ustaniu stosunku wychowawczego.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Elżbieta Krawczyk
Szkoła Podstawowa w Babsku


Zaświadczenie onlinenumer online: 49 gości

reklama