Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2077
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Partnerska rola przedszkola i rodziny w edukacji najmłodszych

W świetle aktualnie dokonujących się przemian edukacyjnych wielu nauczycieli zauważa inne niż dotychczas miejsce rodziców w systemie wychowania i nauczania dzieci.

Wiek przedszkolny odgrywa decydującą rolę w rozwoju człowieka. W tym bowiem okresie następuje proces rozwoju podstawowych funkcji psychicznych, nastawień społecznych, a także zaczyna się kształtować system wartości społecznych. System wartości dziecka jest odzwierciedleniem sposobu życia dorosłych, odzwierciedleniem wychowania i życia rodziny. Prawidłowy rozwój dziecka i formowanie się jego osobowości jest ściśle związane z życiem w rodzinie i atmosferą, jaka w niej panuje. W rodzinie kształtują się wyobrażenia o własnym miejscu w życiu, cechy charakteru, elementarne pojęcia niezbędne małemu dziecku. Dziecko w rodzinie zdobywa podstawową wiedzę o zjawiskach i otaczającym świecie, rozwija się jego mowa ułatwiająca nawiązywanie kontaktów. Dziecko w domu rodzinnym uczy się także oceniać swoje zachowanie. Rodzina stanowi dla dziecka ważne, pierwsze środowisko wychowawcze.

W drugiej fazie okresu przedszkolnego nabiera znaczenia pozycja dziecka w grupie. Życie w grupie to ścieranie się różnych typów temperamentu, systemów nerwowych, potrzeb.


REKLAMA

Dziecko wchodząc w nowe środowisko, jakim jest przedszkole w dalszym ciągu potrzebuje kontaktów z osobami dorosłymi. Dobry kontakt z osobami dorosłymi (rodzicami, nauczycielką) stanowi niezbędny warunek prawidłowego rozwoju dziecka.

Przedszkole jako instytucja odgrywa znaczącą rolę niosąc pomoc rodzinie, zapewniając małemu dziecku warunki sprzyjające jego wszechstronnej edukacji.

To właśnie przedszkole dysponuje wykwalifikowaną kadrą, która stwarza warunki sprzyjające i stymulujące działania dzieci.

Przedszkole jako instytucja opiekuńcza i edukacyjna musi włączyć rodzinę w procesy wpływu na dziecko we wszystkich zakresach. Stąd też rodzice uczestniczą w zajęciach, uroczystościach przedszkolnych, zabawach, wycieczkach itp. Przedszkole informuje także rodziców o zamierzeniach Rocznego Planu Działań Dydaktyczno- Wychowawczych Przedszkola, co im daje możliwość wpływu na działania placówki.

Coraz więcej rodziców docenia edukację przedszkolną, więc przedszkole powinno to wykorzystać i uświadomić im, że mogą jako nieprofesjonalni nauczyciele być autentycznymi partnerami przedszkola. Przyjęcie rodziców jako partnerów wymaga uwzględnienia ich intuicji, doświadczenia życiowego w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych. Wśród rodziców jest wielu doskonałych nauczycieli mimo braku wykształcenia pedagogicznego.

Należy uzgodnić kwestię udziału rodziców i nauczycieli w edukacji dzieci. Rodzice, bowiem są w większości przekonani, że nauczyciele z racji przygotowania zawodowego odpowiadają za poziom wiedzy i wychowani ich dzieci. Sami mogą jedynie realizować zalecenia, uzupełniać, wyrównywać. Nauczyciele natomiast twierdzą, iż to rodzice ponoszą odpowiedzialność za edukację swoich dzieci, to ich obowiązkiem jest interesowanie się postępowaniem dzieci, ich sukcesami i niepowodzeniami.

Wyraźnie widoczna jest tu sprzeczność stanowisk zajmowanych w tej kwestii przez rodziców i nauczycieli, a w tej sytuacji sprzeczności racji nie można mówić o partnerstwie w edukacji dzieci.

Szanse na zmianę edukacji z partnerską rolą rodziców zaistnieją wówczas, gdy uwzględnimy ich racje, intuicję, wiedzę i doświadczenie. Wiodąca rola w tym procesie należy do przedszkola, przede wszystkim do nauczyciela. Rodzice, bowiem przez pryzmat jego chęci, kompetencji, stosunek do dziecka oceniają wartość edukacyjną instytucji i możliwość własnego w niej zaistnienia.

Literatura:
"Rola rodziny we współczesnej koncepcji edukacji przedszkolnej", Zeszyt Przedmiotowo-Metodyczny Nr 1/94, Wydawnictwo WOM -Legnica 1994r.

Elżbieta Sokołowska


Zaświadczenie onlinenumer online: 48 gości

reklama