Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2042
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Komisja Edukacji Narodowej naszym patronem

Uroczyste otwarcie naszej szkoły nastąpiło 13 października 1995 roku, w przededniu 222 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego nowożytnego ministerstwa oświaty. Wyrosło ono na gruncie nowych, oświeceniowych poglądów pedagogicznych zgodnie z popularnym wówczas i aktualnym do dziś hasłem "To edukacja rządzi światem".

Nowoczesne cele, które realizowała KEN wyprzedziły tamte czasy, dlatego większość z nich może wyznaczać kierunki naszego działania. Na przykład, sformułowana przez KEN zasada dostępności nauczania dla wszystkich, nam - szkole z oddziałami integracyjnymi - jest szczególnie bliska.


REKLAMA

KEN jako jedna z pierwszych instytucji oświatowych na świecie za ważną dziedzinę opieki nauczyciela nad dzieckiem uznawała troskę o jego rozwój fizyczny i zdrowie. Dostrzegła zależność między wychowaniem fizycznym a podnoszeniem sprawności umysłowej i kształtowaniem pozytywnych cech charakteru. Kładła też nacisk na wyrabianie u młodzieży prawidłowych nawyków higieny osobistej i odżywiania. Uzyskanie w tym roku przez SP 67 w Katowicach certyfikatu szkoły promującej zdrowie a także wysokie wyniki jakie osiągają uczniowie naszej szkoły w różnych dyscyplinach sportu świadczą, że także te ideały KEN są nam bardzo bliskie.

KEN podkreślała konieczność właściwego merytorycznego i moralnego przygotowania pedagogów. Przepis komisji z 1774 roku podkreślał: "Nauczyciel każdy powinien być o tem przekonany, że od niego prawie wszystko w edukacji zawisło. Przymioty jego rozumu i serca wpłyną w rozum i serce uczniów. Trzeba nauczycielowi być (...) czułym, nienaruszonym, gorliwym o dobro uczniów i dobro pospolite narodu". Czternasty artykuł ustaw KEN z 1783 roku zalecał nauczycielom: "Starać się o poznanie charakteru, skłonności, przymiotów każdego ucznia". Według napisanego w 1787 roku przez sekretarza Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, Grzegorza Piramowicza, podręcznika dla pedagogów aby należycie sprostać wymogom, wykładowca powinien stale uzupełniać swe wiadomości ogólne i pedagogiczne drogą lektur i permanentnego doskonalenia swych umiejętności. O tym, że dbamy o to w naszej szkole najlepiej przekonuje duża liczba nauczycieli, którzy już osiągnęli lub są w trakcie zdobywania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Wielu kształci się, szczególnie w zakresie tak potrzebnej nam oligofrenopedagogiki i innych kierunków pedagogiki specjalnej.

Obchody 10 lecia SP 67 zbiegły się z uroczystościami nadania naszej szkole imienia Komisji Edukacji Narodowej a także z kolejną rocznicą powstania tej tak zasłużonej dla polskiej oświaty instytucji. Jej idee będą nam przyświecać w codziennym działaniu. Dlatego naszym mottem są, jakże oświeceniowo brzmiące słowa Jana Pawła II: "Dziecko to Słońce, które wschodzi".

Romuald Tubis
Szkoła Podstawowa nr 67 w Katowicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 51 gości

reklama