Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2020
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Komputer w pracowni elektronicznej

Pracownia elektroniczna to jeden z wielu przedmiotów zawodowych jaki obowiązuje w technikum elektronicznym. Specyfika tego przedmiotu polega na tym, że od uczniów wymaga się oprócz odpowiedniej wiedzy teoretycznej również odpowiednich umiejętności praktycznych. W czasie zajęć w pracowni uczniowie wykonują pomiary różnych parametrów elementów lub układów elektronicznych. Wymaga to znajomości budowy i zasady działania przedmiotu pomiaru, jak również umiejętności posługiwania się sprzętem pomiarowym (niekiedy bardzo skomplikowanym) i umiejętności wykorzystania odpowiednich metod pomiarowych.

W czasie zajęć uczniowie wykonują pomiary parametrów elementów i układów elektronicznych odpowiednio do tego celu przygotowanych. Są to tzw. trenażery lub stanowiska pomiarowe, w których znajdują się badane układy z wyprowadzonymi punktami pomiarowymi. Do nich dołączane są przyrządy pomiarowe zgodnie z rodzajem mierzonej wielkości. Stanowiska pomiarowe powinny być tak skonstruowane aby uczeń potrafił, zgodnie z posiadaną wiedzą i według dołączonej instrukcji, zbudować układ pomiarowy w celu wykonania wszystkich pomiarów.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

inż. Janusz Heruday


Zaświadczenie onlinenumer online: 55 gości

reklama