Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1986
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program działania grupy wsparcia "Nie jestem sam"

Propozycja scenariusza zajęć warsztatowych.

Jako wychowawca internatu SOSW od wielu lat obserwuję losy wychowanków, którzy po ukończeniu szkoły i usamodzielnieniu się mozolnie trudzą się z realiami życia, jakie zastali z chwilą wejścia w dorosłe, odpowiedzialne życie. Ten fakt jest mi nader bliski, bowiem dwukrotnie byłem opiekunem prawnym i opiekunem usamodzielnienia podopiecznych. Doświadczyłem jak ów moment przechodzenia w inny, dorosły świat wpływa na sferę psychofizyczną wychowanków i staje się dla nich sytuacją graniczną. Mając bagaż upośledzenia, brak doświadczenia miłości w rodzinie, brak dotknięcia pozytywnych wzorców i postaw rodzicielskich, niosąc olbrzymi bagaż negatywnych przeżyć, w tym najważniejszym momencie życiowym jakim jest proces usamodzielnienia potrzebne jest im wielkie wsparcie i towarzyszenie w każdej sferze życia.

Wszyscy ludzie chcą być szczęśliwi, to dążenie jest zakodowane w każdym człowieku. Aby stało się ono także udziałem wychowanków internatu SOSW, zrodził się pomysł utworzenia grupy wsparcia wychowanków usamodzielnionych i usamodzielniających się. Wspólne cykliczne spotkania oparte na dobranej tematyce dotyczącej okresu przed, w trakcie i po procesie usamodzielnienia się, przez obcowanie wychowanków usamodzielnionych z usamodzielniającymi się, poparte dzieleniem się doświadczeniami i pomocą między jedną i drugą grupą staję się najlepszym stymulatorem do wzajemnej aktywizacji życiowej i niezbędnym panaceum na ciosy od życia i chwile zwątpienia w lepszą przyszłość.

Ogromnie ważną rolę jaką będzie odgrywać grupa dla każdego z jej uczestników stanie się obszar profilaktyki uzależnień. W tej materii ważnym wydaje się wyposażenie młodzieży w wiedzę i doświadczenia, które pomogą im lepiej radzić sobie w potencjalnie trudnych oraz sprzyjających sięganiu po używki doświadczeniach życiowych. Ten fakt w odniesieniu do trudniejszego startu życiowego związanego z poszukiwaniem pracy i wyposażenia wychowanków w niezbędne atrybuty do jej rzetelnego wykonywania staje się wielkim wyzwaniem w socjalizację wychowanków.


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Krzysztof Sobiegraj
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tychach


Zaświadczenie onlinenumer online: 75 gości

reklama