Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1920
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Metody nauczania i formy pracy

Propozycja referatu na posiedzenie szkoleniowe rady pedagogicznej.

Nauczanie to wspomaganie naturalnych zainteresowań ucznia, jego dążeń do poszukiwania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności, czyli kierowanie procesem uczenia się.

Uczenie się jest to proces zdobywania i gromadzenia doświadczeń, w wyniku czego powstają nowe formy zachowania się i działania lub następuje modyfikacja zachowań i działań wcześniej nabytych.

Organizacja nauczania posiada bardzo dawne tradycje, sięgające czasów starożytnej Grecji i Rzymu.
W Grecji propagatorami nauczania i równocześnie nauczycielami byli sofiści z Pitagorasem na czele oraz działający w tym samym czasie w Atenach Sokrates.
Sokrates był twórcą podstawowych metod nauczania:

 • Elenktycznej, czyli zbijania, polegającej na doprowadzeniu do absurdu fałszywej tezy przeciwnika poprzez potraktowanie jej w sposób poważny, a następnie zmuszanie go pytaniami do wyciągania z tej tezy wniosków tak długo, aż doprowadzą one do twierdzenia sprzecznego z twierdzeniem powszechnie uznanym lub z samą tezą pierwotną.
 • Majeutycznej, zwanej sztuką położniczą lub wspólnego poszukiwania, znanej dziś jako metoda heurystyczna.
 • Indukcyjnej, której celem było zdobywanie wiedzy pewnej i rzetelnej.


  REKLAMA

  Nauczanie jest procesem możliwym pod warunkiem, że oba podmioty w nim uczestniczące - nauczyciel i uczeń, w równym stopniu zainteresowane są osiągnięciem wyznaczonych zadań programowych.
  Realizacji tego celu służą stosowane w procesie kształcenia metody nauczania oraz formy pracy.

  Termin "metoda" pochodzi od greckiego słowa methodos, co znaczy badanie, sposób badania, droga dochodzenia do prawdy.

  Metoda kształcenia jest to wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności nauczycieli i uczniów, realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów.

  Stosowane we współczesnej szkole metody nauczania podzielić można na pięć zasadniczych grup:
  1. Metody podające
  2. Metody problemowe
  3. Metody eksponujące
  4. Metody programowane
  5. Metody praktyczne.

  (...)


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  Małgorzata Galanciak


 • Zaświadczenie online  numer online: 52 gości

  reklama