Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1918
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wskazówki do udanej i efektywnej rozmowy nauczyciela z rodzicami uczniów

Będąc wychowawcą i nauczycielem w szkole średniej chciałabym podzielić się własną wiedzą i doświadczeniem dotyczącym kontaktów nauczycieli z rodzicami naszych uczniów.

Swoje uwagi i przemyślenia szczególnie kieruje do młodych nauczycieli i wychowawców.
Mam nadzieję, iż każdy z nich znajdzie coś co pomoże mu w dalszej pracy i skłoni do refleksji nad własnym postępowaniem.

Pierwszą sprawą, którą chciałabym poruszyć są warunki, jakie musi spełniać rozmowa z rodzicem ucznia, aby była ona udana i efektywna. Elementem, który uważam za bardzo ważny jest nasza przestrzeń do rozmowy. Myślę, iż najlepiej, kiedy wcześniej ustalimy czas i miejsce spotkania (daje nam to możliwość wcześniejszego przygotowania się). Powinniśmy okazać rodzicowi gotowość poświęcenia mu czasu (nie powinniśmy spieszyć się, rozmawiać na stojąco, na korytarzu w trakcie przerwy). Naszą barierą w komunikacji może być również obecność innych osób w danym pomieszczeniu.

Kolejnym aspektem jest skoncentrowanie się nad tym, co rodzic chce nam powiedzieć, dopasowanie się do jego sposobu komunikowania. Okażmy, że słuchamy go bardzo uważnie (ciągły kontakt wzrokowy, skinienie głową, potakiwanie, komunikaty zachęcające do rozmowy). Unikajmy niedomówień, wyjaśniajmy wszelkie wątpliwości, starajmy się zadawać jak najwięcej pytań otwartych, wymagających dłuższej odpowiedzi niż tylko tak lub nie, co pozwoli nam dokładnie poznać całą sytuację. Starajmy się pokazać rodzicowi, iż rozumiemy to, co on przeżywa i akceptujemy jego przeżycia emocjonalne. Dzielmy się również własnymi odczuciami, ale nie oceniajmy nigdy rodzica i jego dziecka. W naszej rozmowie starajmy się pomóc rodzicowi zrozumieć przeżycia i emocje dorastającego dziecka.
Pamiętajmy, że nasz dialog ma służyć rozwiązaniu jakiegoś problemu, a więc gdy nasz "właściwy temat oddala się" (ze względu na coraz to nowe wątki wprowadzane w rozmowie) nadajmy naszej rozmowie właściwy kierunek, na koniec pamiętajmy o podsumowaniu i pewnych ustaleniach końcowych.


REKLAMA

Drugą sprawą, której chcę poświęcić uwagę są trudne i negatywne zachowania rodziców w kontaktach z nauczycielami. Chciałabym opisać kilka takich zachowań i przedstawić możliwości naszego postępowania.
Jednym z trudnych zachowań, na które chcę zwrócić uwagę jest agresja słowna Nie pozwalajmy nigdy krzyczeć na siebie, obrażać się. Starajmy się za wszelką cenę dać do zrozumienia takiemu rodzicowi, że w ten sposób nie będziemy ze sobą rozmawiać. Zakończmy rozmowę, jeśli rodzic nie zamierza się uspokoić.

Takie zachowanie rodzica nie może wzbudzać w nas poczucia lęku, zagubienia i presji. Nie może to prowadzić do sytuacji, kiedy to my zaczynamy tłumaczyć się przed rodzicem, albo bierzemy winę na siebie.
Bardzo ważne jest aby nauczyciel nie ulegał emocjom w takiej sytuacji. Pod żadnym pozorem nie możemy kłócić się z rodzicem.

Drugim problemem, na który chciałabym zwrócić uwagę jest roszczeniowość niektórych rodziców i przerzucanie odpowiedzialności za złe zachowanie ich dzieci na nauczycieli i szkołę. Myślę, że każdy problem powinniśmy wspólnie rozwiązać z rodzicem, nie powinniśmy dawać gotowych recept i rozwiązań. To rodzic jest osobą, która zna swoje dziecko najlepiej, a więc starajmy się angażować go jak najwięcej w problemy dziecka, pytajmy jak do tej pory sam radził sobie z problemem, jak wyobraża sobie jego rozwiązanie.
Myślę, że powinniśmy czasami ograniczyć żądania rodziców, dając im jasno do zrozumienia, co my jako nauczyciel możemy, a czego nie możemy zrobić.

Innym problemem jest brak kontaktu z rodzicem naszego ucznia, jego nieobecność na zebraniach. Na pewno nie powinniśmy zaniechać prób nawiązania takiego kontaktu, gdyż to pogłębi tylko nasz dystans z nim. Myślę, że powinniśmy nawiązywać kontakt z takim rodzicem w sytuacji, kiedy jest on mniej narażony na ekspozycję społeczną i ocenę. Poprzez kontakty indywidualne powinniśmy okazywać mu dużo życzliwości, ciągle motywować go do współpracy oraz dawać mu do zrozumienia, iż bez jego współpracy ze szkołą rozwiązanie problemu nie będzie możliwe.

Kolejnym problemem, w naszych relacjach z rodzicami jest czasami spotykana nadmierna gorliwość do kontaktów z nauczycielem, co czasami również wiąże się z podważaniem naszych kompetencji jako nauczyciela. Myślę, że powinniśmy wyrazić zrozumienie dla zaangażowania takiego rodzica w sprawy dziecka. Zachęcać go do udziału w różnych zadaniach związanych z życiem klasy i szkoły. W rozmowach skupiać się należy na wspólnym rozwiązywaniu problemów. Myślę, iż powinniśmy pokazać takim rodzicom jak cierpliwie i wyrozumiale słuchamy wszystkich ich uwag (nawet tych skierowanych wobec siebie).

mgr Marzena Leniak
Zespół Szkół Nr 1
im. C. K. Norwida w Świdniku


Zaświadczenie onlinenumer online: 244 gości

reklama