Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1897
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Dysleksja, dysortografia, dysgrafia - specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

Bezbłędne, ortograficzne pisanie jest jednym z podstawowych warunków osiągania dobrych wyników w nauce. Na szkole podstawowej spoczywa więc przede wszystkim obowiązek nauczenia zasad poprawnej pisowni. Jednak, jak wskazują obserwacje prowadzone przez nauczycieli i rodziców, poziom pisania jest niski, uczniowie mają problemy z poprawnym napisaniem tekstu pod względem ortograficznym. Jakie są tego przyczyny? Są one wielorakie. Oprócz przyczyn "zewnętrznych", których źródłem jest m.in. szkoła, pojawiają się specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu.

Termin "dysleksja" obejmuje trudności w pisaniu w sensie zarówno ortograficznym (dysortografia), jak i graficznym (dysgrafia). Obie te trudności łączą się często z trudnościami w czytaniu.

Dysgrafia - obniżony poziom graficzny pisma - wymaga stosowania odpowiednich, indywidualnych form pomocy. Pismo dysgraficzne charakteryzuje się:
- brakiem niektórych elementów liter, deformacją liter;
- zmiennym kierunkiem pisma;
- niewłaściwym zagęszczeniem liter w wyrazie;
- zachwianiem proporcji liter: różnymi wielkościami liter w wyrazie, wyrazów w zdaniu;
- dowolnym sposobem łączenia liter;
- skreślaniem, poprawianiem liter.


REKLAMA

Dysortografia - niemożność opanowania w określonym czasie umiejętności ortograficznego pisania.

Ważną rolę w postępowaniu z dzieckiem dyslektycznym odgrywa reedukacja, która posługuje się różnorodnymi metodami. Oto niektóre z nich:
- treningowe, poprawiające szybkość i bezbłędność czytania;
- kształcące trzy płaszczyzny w procesie pisania (wzrokową, słuchową, wyobrażeniowo-pamięciową);
- preferujące rozwój analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej i słuchowo-wzrokowej;
- rozwijające rozumienie treści w różnych formach czytania (cichego, głośnego)
- ułatwiające opanowanie pisowni głosek miękkich 1- i 2-literowych;
- korygujące błędy w pisaniu.

Dla różnorodnych form czytania i pisania przygotowujemy zestawy wyrazowe, w których wykorzystujemy aktualne błędy dziecka. Stosujemy też krótkie teksty, wierszyki i zagadki.

Do zbadania poziomu czytania i pisania możemy wykorzystywać różne testy i narzędzia pomiaru.

Podsumowanie reedukacji

Czas trwania reedukacji od..... do......

Dane opracowujemy po przeprowadzeniu rozmowy z wychowawcą dziecka. W rubryce "tak", "nie" wstawiamy we właściwym miejscu znak "+". Jeśli trudno jest zakwalifikować odpowiedź, wstawiamy znak "+" pośrodku tych kategorii.

Uzyskane wyniki reedukacji (reedukacji)

- Całkowite usunięcie trudności w czytaniu i pisaniu
- Bardzo wyraźna poprawa w czytaniu i pisaniu
- Wyraźna poprawa tylko:

 • w czytaniu
 • w pisaniu
  - Nieznaczna poprawa w czytaniu i pisaniu
  - Brak poprawy
  - Pozostaje do zrobienia w czytaniu
  - Pozostaje do zrobienia w pisaniu

  Uzasadnienie uzyskanego wyniku:

  Brak poprawy w czytaniu i pisaniu przez dziecko jest "sygnałem ostrzegawczym", który powinien skłonić reedukatora do przeanalizowania stosowanych metod, sytuacji dziecka w domu i w szkole. Do szkoły przychodzą dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i to szkoła w dużej mierze jest odpowiedzialna za to, jak "potoczą się losy" dziecka ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

  Krystyna Zduniak
  Zespół Szkół w Życzynie


 • Zaświadczenie online  numer online: 50 gości

  reklama