Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1863
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Planowanie i organizacja pracy w kształceniu zintegrowanym

Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej jest dla nauczyciela jedną z podstawowych czynności. Proces dydaktyczno-wychowawczy wymaga świadomego, planowego i celowego działania. Przemyślany plan sprzyja lepszemu rozumieniu i osiąganiu celów, skoncentrowania się na tym, co w działaniu nauczyciela i uczniów jest najbardziej istotne.

W praktyce szkolnej mamy do czynienia w zasadzie z dwiema formami planowania pracy, tj. z planowaniem doraźnym i planowaniem długofalowym.

W dotychczasowym modelu nauczania początkowego planowanie długofalowe polegało, najogólniej mówiąc, na sporządzaniu tzw. "rozkładów materiału nauczania na jednostki lekcyjne i metodyczne" w oparciu o program nauczania. Dotyczyło to każdego z 7 obowiązujących przedmiotów kształcenia. Ponadto określona była liczba godzin przewidzianych na realizację poszczególnych jednostek metodycznych.

Planowanie doraźne z kolei odnosiło się do przygotowywania konspektów, czyli szczegółowych planów lekcji danego przedmiotu nauczania, stanowiących zamkniętą całość organizacyjną. Taki system pracy charakteryzował się, co prawda zewnętrznym ładem i porządkiem, a jednak był napiętnowany pośpiechem i brakiem spontaniczności zarówno ze strony nauczyciela, jak i uczniów. Jednakże same założenia planowania pracy w systemie przedmiotowo-lekcyjnym były jak najbardziej słuszne i pozostają nadal aktualne w koncepcji nauczania integralnego.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Anna Łuba


Zaświadczenie onlinenumer online: 276 gości

reklama