Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1824
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Projekt imprezy regionalnej "Stąd jesteśmy"

Projekt imprezy regionalnej "Stąd jesteśmy" zrodził się w trakcie realizacji zadań do "Szkoły z klasą". Tak rozpoczął się coroczny cykl imprez regionalnych pod wspólnym tytułem.

Cele:

1. Poznanie najbliższego uczniom środowiska oraz specyfiki Warmii i Mazur.

2. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej.

3. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i materiałów o Warmii i Mazurach.

Projekt składa się z trzech etapów, których kolejność można ustawiać dowolnie. W realizację każdego z nich są zaangażowane różne grupy uczniów, reprezentanci klas, często wszyscy uczniowie.

I etap: "Stąd jesteśmy! Tu byliśmy! Spotkania".
Ten etap był realizowany przez dłuższy czas, a składały się nań spotkania z ciekawymi postaciami związanymi z naszym regionem: spotkania osobiste i spotkania z twórczością. W szkole gościliśmy: ojca misjonarza, który opowiadał o pobycie w Papui-Nowej Gwinei; tańczył i śpiewał ludowy zespół dziecięcy "Spręcowia"; "spotkaliśmy się" z poezją K.I.Gałczyńskiego na konkursie recytatorskim "Ocalić od zapomnienia"; na lekcjach uczniowie poznawali sylwetki wielkich i zasłużonych dla Warmii.

II etap: "Stąd jesteśmy! Historia".
Historia Warmii i Mazur nieodłącznie wiąże się z religią katolicką. W naszej najbliższej okolicy znajdują się kościoły, o których wiemy, że są, ale nie wszystkie widzieliśmy. I to był główny powód zorganizowania wycieczki do tych obiektów. Wybraliśmy 5 miejsc, klasy je losowały i przygotowywały informacje o kościele (przez około 10 dni). Tu bezcenna była pomoc nauczyciela biblioteki. W ciągu jednego dnia zwiedziliśmy 4 kościoły w naszej gminie i jeden w sąsiedniej. Księża pełnili rolę przewodników. Dwa dni później przeprowadziłam w szkole konkurs z wiedzy o zwiedzanych kościołach. Dwuosobowym drużynom reprezentującym klasy kibicowali koledzy i rodzice. Ludowe piosenki warmińskie wykonał szkolny zespół "Źródełko", którym opiekuje się nauczycielka religii.

III etap: "Stąd jesteśmy! Historia i przyszłość naszej gminy".
Szkoła włączyła się w obchody jubileuszu gminy, obejrzeli też wystawę prezentującą jej przeszłość. Natomiast w naszej szkole podsumowaniem projektu było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Przyszłość naszej gminy" i spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych: wójta, radnych, sołtysa wsi. Byli oni jurorami we wspomnianym konkursie, fundatorami nagród i gośćmi, którzy odpowiadali na pytania dotyczące przyszłości gminy.

Dzięki realizacji tego projektu uczniowie wzmocnili swe więzi z regionem, poszerzyli wiedzę o zabytkach najbliższej okolicy, poszukując potrzebnych informacji sięgali do różnych źródeł.

To tylko jedna z propozycji jak można propagować wiedzę regionalną. W naszej placówce zrobiliśmy to w przedstawiony sposób. Impreza przyniosła zadowolenie uczniom, wzbudziła zainteresowanie środowiska, dała satysfakcję nauczycielom. Została wpisana na stałe do kalendarza imprez i uroczystości w naszej szkole.

Nina Czerniewicz
Szkoła Podstawowa w Kwiecewie


Zaświadczenie onlinenumer online: 44 gości

reklama