Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1794
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

"Miasto nie zwyczajne, a królewskie...". Sanockie środowisko literackie.

Pytania pozostały. A założenia były bardzo proste: pokazać sylwetki ludzi piszących związanych z Sanokiem, powiedzieć kilka słów o ich planach i w końcu zaprezentować fragmenty najnowszej twórczości.
Wątpliwości pojawiły się jednak bardzo szybko. Już po kilku rozmowach zrozumiałem, że przyjęta teza jest błędna, a przynajmniej nie do końca prawdziwa, że zbyt upraszcza całą sytuację. Wprawdzie Sanok może pochwalić się pewną grupą ludzi zajmujących się słowem, ale nie przekłada się to automatycznie na fakt istnienia w mieście środowiska literackiego.
Kolejne wywiady i kolejne pytania: Czy mamy prawo rozmawiać w ogóle o takim zjawisku w kontekście Sanoka?; Czy jest takowe środowisko miastu potrzebne i czy ma szansę tu zaistnieć?; A może jednak już jest?; Gdzie jest ten moment, w którym grupę ludzi piszących zaczynamy nazywać "środowiskiem" i przestajemy traktować jak kilka samodzielnie działających indywidualności? I w końcu to najważniejsze (najtrudniejsze) - Co to jest środowisko literackie?

Stąd potrzeba, czy nawet konieczność poszerzenia formuły niniejszego tekstu. Obok prezentacji, pojawia się tu także element dyskusji. Uznałem, że powyższe wątpliwości rozwieją choćby w części wypowiedzi samych zainteresowanych. Poprosiłem o nie również ludzi związanych z kulturą; tych mieszkających w Sanoku, ale też blisko z nim związanych, którzy widzą gród Grzegorza z zupełnie innej, nieraz bardzo odmiennej, perspektywy. Całość stać się ma przyczynkiem do rozmowy na temat kształtu sanockiego życia literackiego.

Znalezienie jednoznacznych odpowiedzi na powyższe pytania nie jest oczywiście możliwe. Poprzestanę zatem jedynie na kilku nasuwających się wnioskach. Moi rozmówcy zwracają przede wszystkim uwagę na trzy fakty: istnienie grupy ludzi zajmujących się tworzeniem literatury; pisma, które byłoby miejscem publikacji ich twórczości, forum wymiany poglądów oraz, integrującej i wyznaczającej wspólne cele, organizacji. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że to właśnie są trzy, konieczne do zaistnienia środowiska literackiego, warunki.
W Sanoku jest z pewnością dość liczna grupa piszących osób, ale nie ma niestety gazety, dającej możliwość szerszej prezentacji owoców ich pracy (ciągle przywoływany, nieodżałowany "Dodatek Kulturalny"). "Tygodnik Sanocki" nie spełnia, a chyba nawet nie może spełniać tego zadania. Co do organizacji, to działa w mieście już od ośmiu lat Korporacja Literacka, której niestety, mimo wszystkich sukcesów, nie udało się do końca zintegrować miejscowego środowiska. Jest także Miejska Biblioteka Publiczna, o której zasługach nie należy zapominać. Problemem pozostaje jednak słaby odzew ze strony władz i samych mieszkańców miasta. To wszystko nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że w Sanoku jest środowisko literackie.

Z drugiej strony należy jednak podkreślić, że w mieście toczy się życie literackie. Odbywają się interesujące imprezy, często o ponadregionalnym znaczeniu (choćby sesja naukowa poświęcona Jerzemu Harasymowiczowi), przyjeżdżają ciekawi ludzie (m.in. cykl spotkań "Goście Janusza Szubera"), a przede wszystkim powstają i są publikowane nowe książki. To pozwala mieć nadzieję na przyszłość.

(...)

Kolejna część niniejszego artykułu poświęcona jest prezentacji sylwetek literatów związanych z grodem Grzegorza. Muszę tu od razu zaznaczyć, że nie są to jedynie osoby mieszkające w Sanoku. Korporacja Literacka jest instytucją o szerszym zasięgu; a wieloletnie kontakty, przyjaźnie nie pozostają bez wpływu na kształt miejscowego życia kulturalnego. To wszystko sprawia, że bardziej uzasadnione jest chyba mówienie o pisarzach Ziemi Sanockiej.

(...)

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Bartłomiej Zajdel
Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej


Zaświadczenie onlinenumer online: 60 gości

reklama