Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1791
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program wychowawczo-profilaktyczny "Spójrz inaczej"
(referat dla rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej)

Programy profilaktyczne i zapobiegawcze zostały opracowane z myślą o dzieciach i młodzieży, aby rozwijać ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi sprzyjać sięganiu po alkohol, narkotyki, nikotynę i inne substancje szkodliwe dla zdrowia.

Celem programu wychowawczo-profilaktycznego "Spójrz inaczej" jest taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.


REKLAMA

Treści programu zamknięte są w cztery bloki tematyczne. Są to:
- postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
- uczestnictwo w grupie
- rozwiązywanie problemów
- dbanie o zdrowie.

Zajęcia są prowadzone metodami aktywnymi to znaczy w taki sposób, aby umożliwić uczniom aktywne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń. Wykorzystuje się aktywne techniki pracy: rysunki, piosenki, dyskusję, gry i zabawy, krótkie przedstawienia oraz pracę w małych grupach. Proponuje się w większości spotkań z dziećmi odejście od tradycyjnej struktury klasy (nauczyciel za biurkiem, dzieci w ławkach) na rzecz wspólnego siedzenia w kręgu. Krąg sprzyja umiejętności wyrażania uczuć, słuchania odczuć innych oraz zapamiętywania tego, co zostało powiedziane. Ułatwia kontakty między dziećmi i daje im więcej ciepła. Zajęcia prowadzone są na dodatkowej godzinie lekcyjnej, zwykle co tydzień lub dwa tygodnie. W klasie I i II przewidziano 22 spotkania z dziećmi , w klasie III 24 spotkania. Dzieci podczas zajęć nie są oceniane.

Co daje dzieciom z klas I-III udział w programie "Spójrz inaczej"?

Dzieci poprzez udział w programie uczą się jak w sposób otwarty mówić o tym, co czują i czego potrzebują od innych. Mają okazję dowiedzieć się, jakie emocje przeżywają ich koledzy i koleżanki, co może stanowić podstawę do ich lepszego rozumienia i większej akceptacji. Dowiadują się, że ludzie mają prawo do błędów i że konflikty są naturalnym zjawiskiem w kontaktach między ludźmi. Uczą się konstruktywnego ich rozwiązywania, negocjowania, przepraszania i przebaczania. Umiejętności powyższe ułatwiają dzieciom odpieranie nacisków rówieśników, aby "wypić, zapalić, zaćpać". Uczą troski o siebie, własne zdrowie, co może w konsekwencji zmniejszyć skłonność do sięgania w przyszłości po substancje zmieniające świadomość.

Literatura:

  • A.Kołodziejczyk, E.Czemierowska, T.Kołodziejczyk, Spójrz inaczej. Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas 1-3 szkół podstawowych, Skarżysko-Kamienna 1999
  • J.Adamek, Rozwiązywanie problemów przez dzieci, Kraków 1997
  • Th.Gordon, Wychowanie bez porażek w szkole, Warszawa 1996

    mgr Rena Sochacka


  • Zaświadczenie online    numer online: 59 gości

    reklama