Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1774
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Muzyka i piosenki na lekcjach języka angielskiego

1. Piosenki i muzyka na lekcjach języka obcego

Na początek wypada zadać pytanie czy muzyka i piosenki są w ogóle potrzebne w procesie nauczania obcego języka? Okazuje się, że tak! A. Maley twierdzi, że muzyka jest zjawiskiem, które w znacznym stopniu ułatwia zapamiętywanie. Słuchając jej, uczeń potrafi się zrelaksować, jej rytm współgra w pewnym sensie z rytmem naszego ciała, a poza tym powtarzalność pewnych wzorów przyśpiesza proces uczenia się.
Piosenki wpływają na motywację dzieci, nie ważne na jakim poziomie nauki języka obcego się znajdują. Nie można przecenić ich roli w tworzeniu przyjaznej atmosfery na lekcjach, w zbliżeniu pomiędzy nauczycielem a uczniem. Muzyka popularna w swych wielu formach tworzy potężną subkulturę, która oferuje młodzieży wgląd w kulturę, mity, tradycje i system wartości społeczeństwa, którego język stara się ona przyswoić. Jest swoistym zwierciadłem odbijającym przemiany zachodzące w historii danego narodu oraz w języku, którym się posługuje.

D.T. Griffee podkreśla wpływ muzyki na nasze emocje. Piosenki tworzą swój własny świat pełen uczuć, a uczniowie mają okazję stać się jego częścią. Nie wolno tu bynajmniej zapomnieć o czysto praktycznych korzyściach płynących z wprowadzenia muzyki na lekcje języka obcego. Młodzież ma okazję poćwiczyć rytm i intonację, poszerzyć swe słownictwo, a nade wszystko spotkać się z "żywym", nowoczesnym językiem, nieraz bardzo różnym od tego używanego w podręcznikach. Teksty piosenek mogą ponadto z powodzeniem zastąpić wiersze, opowiadania, czy krótkie nowele.

2. Praktyczne sposoby wykorzystania piosenek oraz ich tekstów.

Jak wspomniałem wyżej piosenki mogą być miłą odmianą dla naszych uczniów przytłoczonych nadmiarem wiedzy podręcznikowej. Są one jednak również wspaniałym źródłem służącym do prezentacji samego języka i mogą być wykorzystywane zarówno do nauki jak i ćwiczenia wszystkich czterech sprawności językowych (mówienia, słuchania, czytania i pisania). My, jako nauczyciele musimy tylko pamiętać, że same piosenki nie nauczą nikogo jak posługiwać się językiem obcym.


REKLAMA

Piosenki (oraz ich teksty) mogą być używane jako:

- materiał do ćwiczeń ze słuchu
Uczniowie z dużą ochotą i uwagą wysłuchują nagrań muzycznych, stąd wykorzystanie piosenek w tego typu zadaniach sprawia, że ich wyniki są dużo lepsze niż w przypadku innego rodzaju nagrań (dialogi, monologi).

- materiał do ćwiczenia akcentu, wymowy, intonacji
Wspólne odśpiewanie piosenki może wpłynąć na wzmocnienia wiary ucznia we własne umiejętności, ponieważ jest on dumny ze swojej znajomości języka, co nie zawsze udaje mu się w czasie lekcji.

- materiał do nauki słownictwa
Duża ilość idiomów, kolokacji, związków wyrazowych sprawia, że piosenki idealnie sprawdzają się jako pomoc w poszerzaniu słownictwa.

- krótkie teksty, do nauki umiejętności czytania ze zrozumieniem
Zaletą tekstów piosenek jest ich mała objętość, użycie codziennego języka oraz mnogość idiomów. Po wysłuchaniu muzyki nauczyciel może odpytać uczniów ze zrozumienia tekstu lub potraktować go jako wstęp do dyskusji.

- materiał do dyskusji
Piosenki, podobnie jak wiersze czy inne teksty pisane można wykorzystać jako wstęp do wspólnej rozmowy z uczniami.

- materiał do nauki gramatyki
Teksty piosenek oferują naturalny kontekst, dzięki któremu uczniowie mogą przećwiczyć większość struktur gramatycznych (np. czasy, przyimki, okresy warunkowe)

- materiał do nauki pisania
Nauczyciele mogą wykorzystać teksty piosenek w wielu różnorakich ćwiczeniach związanych z pisaniem, jak: dyktanda, uzupełnianie luk w tekście, czy dopisywanie dalszego ciągu historii, o której dany utwór opowiadał.

3. Co zrobić by nauka z użyciem piosenek przyniosła pożądane efekty?

Jak wspomniałem muzyka i piosenki nie mogą stanowić podstawy do nauki języka obcego. Są one raczej pewnego rodzaju odskocznią od pracy z podręcznikiem. Uczniowie zawsze z przyjemnością posłuchają w trakcie lekcji jakiegoś ciekawego utworu, ale zadaniem nauczyciela jest wykorzystać tę miłą chwilę w sposób efektywny.
Dlatego przy wyborze materiału muzycznego należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Oto one:
- staraj się dobrać muzykę według gustów twoich uczniów, a nie twego własnego;
- dopasuj piosenki do wieku dzieci, liczebności klasy a nawet pory dnia, o której odbywa się lekcja;
- wybierz te tytuły, które uzupełniają materiał przerabiany w danym momencie (to samo słownictwo, struktury gramatyczne);
- dobieraj te piosenki, które działają na uczucia i wyobraźnie dzieci, tak by po ich wysłuchaniu miały ochotę podzielić się swymi myślami.

Literatura:
- Grifee, D. T. 1992. Songs in Action. Prentice Hall.
- Murphey, T. 1992. Music and Song. Oxford University Press.
- Szewel A, Watras L, Zajdel B. Song Lyrics for EFL Teaching Purposes. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2004.

Bartłomiej Zajdel
Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej


Zaświadczenie onlinenumer online: 54 gości

reklama