Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1768
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Misja współczesnego nauczyciela

Z całą pewnością często zastanawiamy się, jakim powinien być "dobry nauczyciel". Pojęcie to, definiowane jest w różny sposób. Co innego kryje się pod tym określeniem dla dyrektora szkoły, rodziców oraz samych uczących się. Bywa również, iż nawet w obrębie tych samych grup znajdujemy wiele rozbieżnych poglądów na ten temat. Istnieje jednak wiele cech, które powinien posiadać dobry nauczyciel oraz takich, których powinien się wystrzegać.

W literaturze spotykamy różne definicje nauczyciela. Przytoczymy teraz najciekawsze z nich. Według Z.Żukowskiej "nauczyciel to zawód i powołanie, to zdolności wrodzone i wyuczone, to odpowiedni zbiór cech osobowości temperamentu, to umiejętność poświęcania się dla dobra innych osób, to miłość do dzieci. Praca w zawodzie powinna przynosić nauczycielowi przyjemność i satysfakcje, bez względu na różne okoliczności i sytuacje (np. stan materialny)"(1). Oczywistym jest fakt, iż zawód nauczyciela powinien być wybierany przez osoby, które czują powołanie do tej pracy, jednak często bywa, iż nauczycielami zostają osoby nie nadające się do pracy w tym zawodzie, osoby, które po prostu nie mogły znaleźć sobie innej posady. Praca nauczyciela często może wydawać im się karą, a co za tym idzie nie da im ona satysfakcji. Uczniowie są w stanie od razu wyczuć, jaki stosunek do swojej pracy ma nauczyciel. Niestety przez swój negatywny stosunek do pracy nauczyciel zniechęca uczniów do przedmiotu, którego naucza. Nauczyciel powinien lubić dzieci, ponieważ spędza z nimi dużo czasu. Powinien on przede wszystkim starać się zrozumieć, iż każde dziecko jest inne, każde ma swoje problemy, które nauczyciel powinien starać się zauważać i pomagać w ich rozwiązaniu.

W interesujący sposób do określenia misji współczesnego nauczyciela podchodzi M.Taraszkiewicz(2). Podkreśla ona, iż współcześni nauczyciele nie funkcjonują już jako eksperci przedmiotowi, ale stają się "ekspertami od nauczania, aktywnymi przewodnikami ucznia, doradcami edukacyjnymi, wykorzystującymi potencjał ucznia dla realizacji jego kariery edukacyjnej, w pełni akceptując fakt, że każdy człowiek jest inny i ma prawo do wyboru własnej drogi życiowej". Nauczyciel nie tylko naucza, ale przede wszystkim pomaga uczniom odnaleźć w sobie to, co najlepsze. Często bywa, iż uczeń jest bardzo dobrym humanistą, ale zupełnie nie orientuje się w przedmiotach ścisłych. Współczesny nauczyciel powinien zrozumieć, iż nie można być utalentowanym w każdej dziedzinie. W tym przypadku w dobrej sytuacji znajdują się nauczyciele nauczania początkowego, jest im łatwiej zauważyć w jakiej dziedzinie uczniowie są utalentowani, ponieważ nauczają wszystkich przedmiotów.
W trakcie późniejszej edukacji wymaga to już współpracy kilku nauczycieli.


REKLAMA

Analizując misję współczesnego nauczyciela należy podkreślić, iż w szkole nie powinno być miejsca dla tzw. nauczycieli bez powołania. Osoba, która ubiega się o pracę nauczyciela powinna lubić dzieci, powinna czuć się dobrze w ich towarzystwie i z całą pewnością nie powinna traktować ich jako kogoś gorszego od siebie. Nauczyciel powinien okazywać życzliwość uczniom, powinien chętnie służyć pomocą, zarówno tym uczniom, którzy nie mogą dać sobie rady z opanowaniem nowego materiału jak i tym, którzy interesują się danym przedmiotem, wskazując im możliwości dalszego rozwoju. Dobry nauczyciel to taki, który rozumie, iż każdy uczeń jest inny i może różnić się nie tylko zainteresowaniami, ale także preferowanym stylem sensorycznym, stylem myślenia a także rodzajem inteligencji. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby nauczyciel przedstawiał wiadomości w różny sposób umożliwiając łatwiejsze opanowanie materiału większości uczniów.

Jeżeli nauczyciel będzie rozumiał to, iż każdy uczeń jest inny i ma prawo do swoich poglądów z całą pewnością będzie mu łatwiej obiektywnie i przyjaźnie oceniać. Dobry nauczyciel powinien pamiętać, iż ocenia to, czego sam nauczył i z tego powodu również on jest odpowiedzialny za postępy uczniów. Bardzo ważne jest również ograniczenie krytyki w stosunku do swoich podopiecznych, a natomiast podkreślanie nawet niewielkich sukcesów uczniów, ponieważ takie właśnie działanie wpływa motywująco, a tym samym zachęca do dalszych prób. Nauczyciel powinien zadawać uczniom pytania różnego typu, nie tylko takie, na które odpowiedzią jest wiedza odtwórcza, ale również takie, które sprawdzają stan myślenia uczniów.

Pedagog ma za zadanie oceniać obiektywnie, jednak nie jest to łatwe. Bardzo ważne przy ocenianiu jest to, aby nauczyciel wyzbył się pewnego rodzaju stereotypów, a mianowicie nie przypisywał niższych kompetencji intelektualnych uczniom wyglądającym gorzej oraz nie faworyzował uczniów, których lubi bardziej

Nauczyciel powinien być doskonałym pedagogiem. Jego zajęcia powinny być ciekawe, wiadomości podawane żywo, musi on umieć zaciekawić ucznia swoim przedmiotem. Zadaniem dobrego, nowego nauczyciela jest jak pisze M.Taraszkiewicz "uczyć tak, aby uczeń sam zaczął się uczyć".

Co tyczy się np. nauczyciela języka obcego powinien on starać się urozmaicać swoje zajęcia. Uczniowie nie potrafią skupić się długo na jednym problemie, a więc większą skuteczność osiągnie on poprzez krótkie ćwiczenia z różnych dziedzin. Zaciekawienie przedmiotem ułatwią z całą pewnością różnego rodzaju środki dydaktyczno-wychowawcze, np. filmy, komputery internet, różnego rodzaju plansze, tabele. Niestety często bywa tak, iż jedynym źródłem wiedzy ucznia jest wiedza podręcznikowo-programowa. Oczywiście realizowanie programu jest rzeczą ważną, jednak nauczyciel powinien umieć wyróżnić w programie rzeczy mniej ważne od bardziej istotnych, powinien uzmysłowić uczniom, co jest dla nich najważniejsze, powinien on także wybierać różne ćwiczenia i metody do realizacji tematu.

Nauczyciel powinien być dla uczniów autorytetem, szczególnie w dziedzinie, której naucza. Co tyczy się nauczyciela języka obcego powinien on doskonale znać zarówno język, którego naucza, jak i kulturę i historię państwa, w którym mówi się owym językiem. W ten sposób może wzbudzić większe zainteresowanie uczniów do przedmiotu. Dobrze byłoby, gdyby nauczyciel pogłębiał swoje zainteresowania dotyczące przedmiotu, wtedy nie będzie mu groziło popadnięcie w rutynę, co według mnie ma istotne znaczenie. Jednak współczesny nauczyciel to już nie tylko ekspert w swojej dziedzinie powinien on orientować się w wielu innych. W ten sposób może on ułatwić zadanie swoim uczniów tworząc połączenia w ich umysłach, jest to związane z integracją między przedmiotową

Nauczyciel na samym początku powinien jasno określić cele nauczania oraz reguły wspólnej pracy, wtedy uczniowie będą zdawać sobie sprawę z tego, czego uczący będzie od nich wymagał i jak będzie wyglądała ich współpraca. Oczywiście takie omówienie reguł współpracy powinno opierać się na dialogu uczniowie-nauczyciel. Nauczyciel powinien pozwolić uczniom wyrazić swoją opinię. Wtedy uczniowie będą czuli się bardziej docenieni, będą czuli, że od ich zdania też coś zależy, a co najważniejsze uzmysłowią sobie, że nauczyciel chce ich słuchać.

Należy pamiętać, iż być nauczycielem znaczy nie tylko nauczać, ale i wychowywać. Nauczanie każdego przedmiotu stwarza okazje do wartościowych oddziaływań wychowawczych ważnym jest, aby je należycie wykorzystywać. Dobry wychowawca powinien starać się zrozumieć ucznia, powinien umieć wczuć się w jego rolę. Ułatwić to może przypomnienie sobie czasów, gdy samemu było się uczniem. Na pewno każda osoba pamięta wielu swoich nauczycieli. Pamiętamy zarówno tych, których lubiliśmy, jak i tych, którzy wzbudzali w nas lęk. Powinniśmy unikać błędów tych drugich i starać się zrozumieć, dlaczego tamci pierwsi byli lubiani.

Misja współczesnego nauczyciela jest niezwykle trudna. Jednak współczesny nauczyciel powinien starać się być jak najlepszym, a jego praca na pewno przyniesie mu szacunek uczniów i satysfakcję.

Przypisy:
1 - R. Muszkieta, Nauczyciel w reformującej się szkole, Poznań 2001, s.7
2 - M. Taraszkiewicz, Nowa szkoła. Wspieranie kariery ucznia. Warszawa 1998, s.18

Bibliografia:
1. R. Muszkieta, Nauczyciel w reformującej się szkole, Poznań 2001
2. Z. Włodarski, Człowiek jako nauczyciel i wychowawca, Warszawa 1992
3. Sztuka nauczania. Szkoła, pod red. K. Konarzewskiego, Warszawa 1994
4. M. Taraszkiewicz, Nowa szkoła. Wspieranie kariery ucznia, Warszawa 1997
5. H. Rylke, W zgodzie z sobą i uczniem, Warszawa 1993
6. M. Sawicki, Hermeneutyka pedagogiczna, Warszawa 1996

Katarzyna Wądołowska-Lesner


Zaświadczenie onlinenumer online: 58 gości

reklama