Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1745
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Sprawnośc fizyczna dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym

"...dobrze ukształtowanego dziecięcia trzeba pilnować,
aby równie dobrze rosło, aby tej pierwiastkowej budowy nie
nadwyrężyło, słabych zaś i źle utworzonych tak należy
kierować i prowadzić, aby te zboczenia sprostować i
uchybienia, ile można naprawić"
Jędrzej Śniadecki

W realizowanym procesie rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdańsku Nowym Porcie, szczególną wagę przywiązuje się do podniesienia poziomu sprawności fizycznej wychowanków.

Uczniowie uczestniczą w różnych terapiach: hydroterapia (zajęcia na basenie), hipoterapia, hydromasaż, dogoterapia, masaż klasyczny, terapia emocjonalno ruchowa, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia ruchowe. Zakłada się, że niepełnosprawne intelektualnie dziecko ma takie same potrzeby w zakresie aktywności ruchowej jak każde inne dziecko, nadmierna opiekuńczość lub "chowanie" dziecka przed otoczeniem ograniczają jego możliwości eksploracyjne środowiska zmniejszając tym samym liczbę bodźców stymulujących ruch.

Ważną częścią pracy rewalidacyjnej z dziećmi wielorako-niepełnosprawnymi jest prowadzenie zajęć ruchowych nie tylko w ramach lekcji wychowania fizycznego, ale podczas codziennych zajęć szkolnych. Uczniowie często chodzą na spacery, uczestniczą w grach i zabawach na świeżym powietrzu oraz w zajęciach areobiku.

Obecnie pracuję jako wychowawca dzieci młodszych głębiej niepełnosprawnych intelektualnie. Obserwując swoich wychowanków podczas codziennych zajęć, zabaw ruchowych, czynnościach samoobsługowych zauważyłam, że w parze z niepełnosprawnością intelektualna idzie duża niepełnosprawność motoryki dzieci (ruch chaotyczny, niecelowy, niedokładny, słaby i niedynamiczny, brak w nim przewidywania i sterowania, chód niezgrabny, chwiejny)

Pragnąc poszerzyć swoją wiedzę w tym kierunku podjęłam Studia Podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu W Gdańsku z zakresu zajęć korekcyjno-kompenacyjnych dla dzieci z zaburzeniami statyki ciała i obniżoną sprawnością fizyczną.

Po ukończeniu studiów przeprowadziłam badania sprawności fizycznej dzieci młodszych z naszego Ośrodka.

Sprawność fizyczną wyznaczyłam zmodyfikowanym testem ZUCHORY (za: Drabik 1992) uwzględniającym następujące próby:
- bieg sprinterski w miejscu - szybkość,
- skok w dal z miejsca - skoczność,
- zwis na ramionach - siła ramion,
- skłon tułowia w dół - gibkość,
- bieg ciągły - wytrzymałość,
- przemachy poprzeczne nóg (nożyce) w leżeniu na plecach - siła mięśni brzucha.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Anna Kloskowska
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr w Gdańsku


Zaświadczenie onlinenumer online: 213 gości

reklama