Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1721
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wesoła matematyka, czyli zadania trudne, śmieszne i ciekawe

Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań. Jest to źródło doświadczeń logicznych i matematycznych. Program adresuję do dzieci, które nie potrafią sprostać wymaganiom stawianym im na lekcjach matematyki oraz do tych, których zainteresowania sięgają ponad to, co dzieje się w czasie codziennych zajęć w klasie. Nie jest źle, jeżeli dziecko ucząc się matematyki napotyka na trudności, lecz niezmiernie ważne jest, aby potrafiło je w miarę samodzielnie pokonać. Zasadniczym celem programu jest stwarzanie sytuacji, w której każdy uczeń osiąga sukcesy w matematyce, co jest możliwe dzięki stawianiu zadań i wymagań na miarę sfery najbliższego rozwoju dziecka oraz stwarzaniu sytuacji motywujących je do myślenia i zainteresowania tematem zajęć.

Program został napisany z myślą o uczniach klasy pierwszej. Głównym jego założeniem jest rozwijanie zdolności poznawczych uczniów oraz pobudzanie ich do samodzielnego i logicznego myślenia poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki umysłowe oraz bajki matematyczne. Osobiste doświadczenia dziecka stanowią budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Zadania, zabawy i ćwiczenia w programie zostały dobrane w taki sposób aby pobudzały naturalne zainteresowania uczniów i zachęcały do twórczości na miarę ich indywidualnych możliwości. Zastosowane w programie metody i formy pracy mają stymulować wszechstronną aktywność ucznia w procesie nauczania i wychowania, odpowiadają one uczeniu się przez przyswajanie, odkrywanie przeżywanie i działanie. Związane jest to z pobudzaniem różnych form jego aktywności: emocjonalnej, werbalnej, intelektualnej, a także ruchowej i manipulacyjnej. Zasadniczym celem zajęć jest stwarzanie sytuacji, w której każdy uczeń osiąga sukcesy w matematyce.
Zabawy z matematyką będą odbywały się w formie zajęć pozalekcyjnych.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Anna Zalewska
Integracyjna Szkoła Podstawowa w Szczecinku


Zaświadczenie onlinenumer online: 68 gości

reklama