Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1709
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program edukacji ekologicznej "Mały przyjaciel przyrody"

Program edukacji ekologicznej jest przeznaczony do realizacji na I etapie kształcenia, w klasach I-III szkoły podstawowej. Przy jego opracowaniu wykorzystano program ekozespołów Fundacji GAP Polska oraz własne doświadczenia we wdrażaniu działań ekologicznych.

Proponowana tematyka programu stanowi uzupełnienie i rozszerzenie treści z zakresu edukacji ekologicznej w klasach I-III. Ukazuje propozycje ekologicznych działań indywidualnych i zespołowych; wspólnych z rodzicami działań w domu, szkole i najbliższym otoczeniu oraz współpracy międzyklasowej na różnych poziomach.

Program zawiera: cele edukacyjne kształcenia i wychowania, treści programowe, procedury osiągania celów, propozycje założonych osiągnięć ucznia i metody ich oceny. Jest programem otwartym, możliwym do realizacji bez względu na czas rozpoczęcia uczestnictwa w nim.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Jolanta Tomczak


Zaświadczenie onlinenumer online: 100 gości

reklama