Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
17
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Śląsk słowem malowany - oblicza językowe, kulturowe i literackie naszego regionu.

Konspekt lekcji języka polskiego - klasa VI

Temat: Śląsk słowem malowany - oblicza językowe, kulturowe i literackie naszego regionu. [2 jednostki lekcyjne]

CELE:
- kształtowanie własnej tożsamości regionalnej, wyposażanie uczniów w zasób wiedzy o realiach kulturowych regionu

UCZEŃ:
- uzmysławia sobie różnice między gwarową a ogólnopolską odmianą języka
- umie "przełączać" kody, czyli łatwo przechodzić z odmiany gwarowej na ogólnopolską
- odmienia rzeczownik przez przypadki
- zna zasady pisowni wyrazów wielką i małą literą
- orientuje się , jakimi twórcami kultury i znanymi ludźmi może pochwalić się Śląsk
- ilustruje utwór poetycki
- potrafi współdziałać w zespole

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
karty pracy , film , mapa Polski i Śląska , foliogramy , tablice: ZNANI ŚLĄZACY , encyklopedie i słowniki , trójkąty-wskaźniki aktywności.

METODY:
"gadająca ściana" , burza mózgów , praca ze słownikiem , praca z tekstem , pogadanka, przekład intersemiotyczny .

TOK LEKCJI

Śląsk - jakie to miejsce na ziemi? (zestawienie skojarzeń uczniowskich na tablicy: "gadająca ściana", analiza, omówienie i uporządkowanie).

Sformułowanie tematu lekcji. Rozdanie uczniom trójkątów, na których kropkami będą zaznaczali swoją aktywność.

Karta pracy ucznia - ćw. 1, 2.

I) OBLICZE JĘZYKOWE

1.Projekcja fragmentów filmów, których bohaterowie posługują się gwarą śląską.

O czym i w jaki sposób mówią bohaterowie filmu?
Jakiego języka używają?
Czy to ich w jakiś sposób odróżnia od innych Polaków?

II) OBLICZE KULTUROWE

1.Analiza tablic wykonanych wcześniej przez uczniów , zawierających informacje na temat znanych Ślązaków.

2.Wykonanie ćw.3 na karcie pracy.

III) OBLICZE LITERACKIE

Polecenie:
Zamknijcie oczy i posłuchajcie uważnie wiersza Krystyny Broll-Jareckiej.

Mój krajobraz
Jest z dymów
Rdzawych szarych

Mój krajobraz
Jest rzeźbą
Smutnej sadzy

Mój krajobraz
To ruch
Potężny
Rwący

I twarz jeszcze
Stęskniona słońca

A kwiat dereniu taki żółty
A owoce dereniu takie czerwone

Przeczytajcie utwór samodzielnie i wykonajcie, używając farb, konkretyzację plastyczną tekstu.
Omówienie prac uczniowskich.

IV) Ocena najbardziej aktywnych uczniów.

Zadanie domowe

ZADANIE DOMOWE

1.Zamień podane niżej zwroty charakterystyczne dla rozmowy prowadzonej gwarą na odpowiedniki ogólnopolskie.

Ale z niego gizd !
On się zawsze chami .
Co to za gryfno dziołszka ?
Twoje koleżanki to straszne klachule .
W klasie mamy fajnych synków .

KARTA PRACY

Ćw.1
Odmień przez przypadki rzeczownik ŚLĄSK.

Ćw.2
Uzupełnij:

Jestem .......lązakiem, mieszkam na .........ląsku, w województwie ........ląskim. Mój tata to ........lązak, mamę zaliczyć mogę do rodowitych .......ierałtowiczanek . W niedziele ze smakiem jemy kluski .........ląskie . Wakacje spędzamy w Beskidzie .......ląskim.

Ćw.3
W odpowiednie miejsca wpisz imiona i nazwiska twórców kultury oraz znanych Ślązaków.

PISARZE -

KOMPOZYTORZY -

REŻYSERZY -

AKTORZY -

MALARZE I GRAFICY -

HIMALAIŚCI -

NOBLIŚCI -

Kurt Adler, Adam Bilczewski, Jerzy Duda - Gracz, Teofil Ociepka, Kazimierz Kutz, Maria Göppert - Mayer, Krzysztof Wielicki, Jerzy Kukuczka, Otto Stern, Aleksandra Śląska , Horst Bieniek , Mikołaj Górecki , Wilhelm Szewczyk , Wojciech Killar , Franciszek Pieczka , Jan Sawka , Rafał Wojaczek , Janusz Kidawa.

Gabriela Więcko
Szkoła Podstawowa w Gierałtowicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 55 gości

reklama