Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1699
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Moje doświadczenia w pracy z uczniami z dysleksją

Gdy trzy lata temu obejmowałam wychowawstwo w czwartej klasie szkoły podstawowej wydawało mi się, że praca w tej klasie nie będzie trudna, tylko 22 osoby, grupa nie sprawiająca większych trudności wychowawczych. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Moi uczniowie mieli kłopoty z czytaniem, tempem pisania i poprawnością ortograficzną. Największym problemem stało się rozumienie przeczytanego po cichu tekstu. Sporej grupie dzieci trudność sprawiało zrozumienie poleceń na klasówkach. Kilku uczniów miało ogromne trudności z pisaniem. Były to błędy nie tylko typowo ortograficzne, które polegały na myleniu liter o podobnym kształcie (b-p, d-g, itd.), myleniu liter znaków graficznych zbliżonych fonetycznie (k-g, c-cz, itd.), opuszczaniu bądź dodawaniu liter, zniekształcaniu struktury wyrazu. Każde wypracowanie, notatkę sprawdzałam, starając się wychwycić wszystkie niepokojące błędy.

W II półroczu klasy IV zdecydowałam o wysłaniu pięciorga uczniów (2 chłopców i 3 dziewczynek) do poradni w celu badania pod kątem dysleksji. Moje przypuszczenia okazały się słuszne. U trojga z nich stwierdzono dysleksję połączoną z dysgrafią, u dwojga - dysortografię. Aby jak najskuteczniej pomóc swoim wychowankom ukończyłam kurs "Dysleksja rozwojowa - specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu". W pracy z uczniem dyslektycznym najważniejsze są nie tylko systematyczne ćwiczenia, ale i duża ich ilość, dlatego też moi uczniowie co tydzień uczestniczyli w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Starałam się, aby zadania przeznaczone dla nich były atrakcyjne i różnorodne (krzyżówki, eliminatki, tekst z luką, rebusy, "spocone" dyktando).

Na szkoleniu zaproponowano inny sposób poprawy dyktand uczniów z dysleksją, który postanowiłam wykorzystać w pracy z moimi dziećmi. Jak wiadomo u uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu stosuje się ocenę opisową, wskazując na charakter popełnionych błędów. Uczeń nie dostaje oceny ani za dyktando, ani za jego poprawę. W tekstach dyktand swoich uczniów nie zaznaczam błędów, lecz na marginesie wskazuję ich liczbę i zapis - podstawowe (p), drugorzędne (d). Ich zadaniem jest "wyłapanie" jak największej liczby błędów. Mogą przy tym korzystać ze słownika ortograficznego. Jest to z pewnością praca wymagająca czasu i cierpliwości (dyktanda poprawiają w szkole), lecz jej rezultatem może być bardzo dobra ocena, gdy uczniowi uda się wychwycić wszystkie lub prawie wszystkie błędy. Nic tak nie motywuje do pracy jak perspektywa otrzymania piątki i przekonanie, że nie dostanie się jedynki. Nie wszyscy moi dyslektycy chętnie poprawiali w ten sposób dyktanda. Niektórym ocena za dyktando zdarzała się niezwykle rzadko. Jednak jedna z dziewczynek, u której stwierdzono dysortografię niemal za każde poprawione przez siebie dyktando otrzymywała piątkę, co byłoby zupełnie niemożliwe, gdybym stosowała wobec niej ocenę opisową.

Najtrudniejszym zadaniem było wyrobienie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Najpierw po każdym przeczytanym tekście pytałam uczniów o różne szczegóły tekstu. Potem przynajmniej raz w miesiącu przeprowadzałam sprawdzian z czytania ze zrozumieniem. Dzieci dostawały krótki tekst do przeczytania i test wyboru dotyczący treści. Rozpoczynając omawianie każdej lektury dawałam dzieciom do rozwiązania różnego rodzaju testy sprawdzające znajomość tekstów. Tak było przez całą klasę piątą.


REKLAMA

W klasie VI pod kątem przygotowania do egzaminu mniej więcej co 2 tygodnie uczniowie otrzymywali do samodzielnego wykonania w domu jeden przykładowy test egzaminacyjny, który następnie szczegółowo omawialiśmy w klasie.

Moja praca nie okazała się nadaremna. Na egzaminie po VI klasie moi dyslektycy wypadli bardzo dobrze: jedna z uczennic uzyskała 38 punktów na 40 możliwych, 2 - po 35, 2 uczniów nieco poniżej 30 .

Ponieważ dyslektykami często są uczniowie o wysokim ilorazie inteligencji, mający sporą wiedzę pozapodręcznikową, nauczyciele muszą sobie zdawać sprawę, że problemy ich wychowanków nie wynikają z lenistwa, czy nieumiejętności uczenia się. Te dzieci, jeśli systematycznie uczestniczą w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, wykonują pracę kilka razy większą niż ich rówieśnicy bez dysleksji. Efekty tego wysiłku często są niewielkie i widoczne po kilku latach zajęć .

Wielu nauczycieli i rodziców nie zadaje sobie sprawy, że dysleksja ma wpływ także na uczenie się innych przedmiotów: języka obcego (rozbieżność między wymową a pisownią wyrazów), geometrii (trudności w różnicowaniu kształtów, zakłócenia orientacji i wyobraźni przestrzennej), plastyki (błędne rozplanowanie rysunku, zbyt silne lub zbyt słabe naciskanie ołówka), geografii (niewłaściwa orientacja w stronach świata).

Dlatego sądzę, że każdy nauczyciel powinien uczestniczyć w szkoleniu na temat specyficznych trudności w uczeniu się i pracy z uczniem dyslektycznym.

Wiesława Mandziak


Zaświadczenie onlinenumer online: 84 gości

reklama