Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1569
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Typy dysleksji rozwojowej

ilustracja

W literaturze przedmiotu wymienia się różne klasyfikacje typów dysleksji rozwojowej zależnie od przyjętych kryteriów podziału(1).

Brak jest obowiązującej typologii. Trudno byłoby wymienić wszystkie typy dysleksji, ponieważ istnieje wiele klasyfikacji, proponowanych przez różnych autorów.

W praktyce najczęściej wymienia się dysleksję "typu wzrokowego", u której podłoża leżą zaburzenia percepcji i pamięci wzrokowej, powiązane z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo przestrzennej(2).

Równie często wymienia się dysleksję "typu słuchowego". Uwarunkowaną zaburzeniami percepcji i pamięci słuchowej dźwięków mowy, najczęściej powiązanymi z zaburzeniami funkcji językowych.

Niektórzy autorzy wskazują na możliwość istnienia "dysleksji integracyjnej"(3), kiedy to poszczególne funkcje nie wykazują zaburzenia integracji percepcyjno-motorycznej. J.Kostrzewski wskazuje na istnienie "dysleksji typu mieszanego" - gdy występują zaburzenia zarówno w percepcji słuchowej, percepcji wzrokowej wyrazów, wzrokowej pamięci sekwencyjnej, pamięci wzrokowo-słuchowej oraz wyobraźni przestrzennej(4). D.Bakler wyróżnia dwa typy dysleksji : typ "P" i typ "L", zależnie od tego, która z półkul mózgowych wykazuje zaburzenia funkcjonalne, rzutujące na przebieg procesu czytania. Jeśli jest starszy uczeń (klasa druga i powyżej) "czyta prawą półkulą", gdy powinna już dominować aktywność lewej półkuli, wówczas D.Bakler wyróżnia typ dysleksji "P" - percepcyjny. Dziecko posługuje się perceptualnymi strategiami czytania, utrzymuje się u niego dekodowanie, typowe dla wcześniejszego etapu czytania. Czyta bardzo powoli, nie rozumie sensu przeczytanego tekstu i dlatego nie prezentuje oczekiwanego na tym etapie edukacji czytania zaawansowanego. Jeśli natomiast uczeń rozpoczynający naukę czytania zbyt szybko przechodzi do posługiwania się podczas czytania strategiami lingwistycznymi, typowymi dla etapu zaawansowanego czytania, czyli "czyta lewą półkulą", wówczas wyróżnia się typ dysleksji "L" - lingwistyczny.

J.Aubry wymienia typ dysleksji zwany "psychodysleksją", w której patomechaniźmie pojawiają się urazy emocjonalne (etiologia) i zaburzenia emocjonalne (przyczyny bezpośrednie), dezorganizujące czynność czytania i pisania.

Przypisy:
1 - M. Bogdanowicz : Patomechanizmy i typy dysleksji. "Scholasticus". Nr 1-2. 1994, s. 63-68
2 - Por. J. Mickiewicz Jedynka z ortografii ? Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym. Toruń. Wyd. TNOiK. 1997
3 - Por. M. Bogdanowicz : Integracja percepcyjno-motoryczna, metody diagnozy i terapii. Warszawa. 1990
4 - Por. J. Kostrzewski : Dysleksja. Dysgrafia. Dysortografia[W:] Pańczyk (red) : Pedagogika specjalna. Psychologiczne i medyczne studium terminologiczne. Warszawa. 1991

Aneta Konefał
Zobacz inne publikacje tego autora na stronach autorskich


Zaświadczenie onlinenumer online: 78 gości

reklama