Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1546
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Projekt artystyczno-twórczy "Organizujemy festiwal zabaw ździebko zapomnianych"

Praca z dziećmi z zaburzeniami parcjalnymi jest niezwykle ciekawa, ale wymaga od nauczyciela ciągłych poszukiwań, twórczych rozwiązań i niekonwencjonalnych metod pracy. Taką możliwość otwiera metoda projektów. Dziecko najskuteczniej poznaje świat poprzez działanie, przeżywanie i doświadczanie. Działanie rozumiane jest jako poznawanie, tworzenie i wytwarzanie, planowanie i projektowanie, jako wewnętrzna i zewnętrzna aktywność dziecka. Tak rozumiane działanie znajduje swoje odzwierciedlenie w metodzie projektów. Metoda ta daje możliwości do wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez stwarzanie warunków do planowania i samorealizacji. Jest to szczególnie ważne w pracy z dzieckiem mającym przykry bagaż niepowodzeń szkolnych. W metodzie projektów każde dziecko ma możliwość wykazania się umiejętnościami jakie posiada, i co jest ważne, nabiera pewności siebie i poznaje swoją wartość. Dziecko ma możliwość kształtowana właściwej postawy i podejmowania prawidłowych wyborów. Metoda projektów pełni terapeutyczną funkcję wobec dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, daje szansę i możliwość pokonywania trudności, akceptacji ucznia takim jakim jest z "otwarciem drzwi" na zdobywanie nowych jakości.

Zaprezentowane projekty potwierdzają wielkie zaangażowanie uczniów, pozbywanie się przez nich lęków przed działaniem i odpowiedzialnością.

Praca metodą projektów daje wiele satysfakcji zarówno nauczycielowi jak i dziecku, ponieważ zarówno w dziecku jak i w nauczycielu dokonuje się wewnętrzna przemiana. Nauczyciel wskazuje uczniowi, jak ma się uczyć i pokonywać trudności, jest pokornym mistrzem wobec swojego ucznia. Uczeń zaś korzysta z mądrości swego mistrza, nie naśladuje go, tylko staje się osobą twórczą.

Jeżeli życie można porównać do pędzącego pociągu, składającego się z wagonów różnej klasy, to powinnością nauczyciela - mistrza jest dowieźć ucznia na stację , pokazać mu, że jest pojazd zwany pociągiem, a do którego wagonu wsiądzie uczeń zdecyduje on sam.

(...)

ilustracja

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

mgr Wisława Glińska
PSP w Zaborze


Zaświadczenie onlinenumer online: 126 gości

reklama