Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
149
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Analiza przypadku edukacyjnego

Opis i analiza problemu edukacyjnego

I. Identyfikacja problemu.
Moi uczniowie mają problemy z rozwiązywaniem równań logarytmicznych.

II. Geneza i dynamika zjawiska.
Opracowuję test, który odpowie mi na pytania:
- czy uczniowie nie mają problemu z określeniem funkcji logarytmicznej (rosnącej, malejącej)
- czy dobrze rozumieją pojęcie funkcji logarytmicznej
- czy nie mają problemów z zamianą podstawy logarytmu i innymi wzorami dot. działań na logarytmach
- czy uczniowie potrafią stosować powyższe pojęcia do rozwiązywania prostych równań logarytmicznych

III. Znaczenie problemu.
Umiejętność rozwiązywania równań logarytmicznych warunkuje umiejętność rozwiązywania nierówności logarytmicznych. Dobre zrozumienie materiału dotyczącego samej funkcji logarytmicznej rzutuje na efekty pracy uczniów w dziale równania i nierówności logarytmiczne.

IV. Prognoza.
W przypadku zaniechania oddziaływań problem się nasili i uczniowie nie opanują w pełni działu dot. funkcji logarytmicznej. Wiąże się to z obniżeniem oceny z matematyki a tym samym gorsze przygotowanie do matury.
Wdrożenie odpowiednich oddziaływań spowoduje większe sukcesy uczniów w przyszłości.

V. Propozycje rozwiązań.
Celem podjętych działań jest podniesienie stanu wiedzy uczniów oraz wypracowanie umiejętności rozwiązywania równań logarytmicznych.
Zadania do zrealizowania:
- powtórzę określenie logarytmu i pojęcia z nim związane (logarytm iloczynu, ilorazu, potęgi, zamiana podstawy logarytmu);
- poćwiczę rozwiązywanie prostych równań logarytmicznych;
- zastosuję na lekcjach metody aktywizujące, motywujące do pracy;
- zróżnicuję zadania w pracy domowej.

VI. Wdrażanie oddziaływań.
- omówienie w klasie wyników przeprowadzonego testu;
- przeprowadzenie w klasie lekcji powtórzeniowej;
- zastosowanie na lekcji metod aktywizujących;
- omówienie w klasie wyników przeprowadzonego testu;
- organizacja samopomocy koleżeńskiej.

VII. Efekty oddziaływań.
Przygotowuję test badający osiągnięcia po realizacji projektu.
1. Analiza ilościowa i jakościowa testu.
2. Porównanie uzyskanych wyników za test bieżący z wynikami testu poprzedniego.
3. Ocena uzyskanych efektów:
- w wyniku podjętych działań i pracy uczniów udało się uzyskać zamierzone efekty (podniesienie stanu wiedzy uczniów),
- uczniowie nie mają problemu z rozwiązywaniem podstawowych równań logarytmicznych,
- podniósł się poziom świadomości uczniów w odniesieniu do odpowiedzialności za naukę,
- dobrze napisany drugi test umocnił wiarę uczniów we własne możliwości i zachęcił do bardziej systematycznej pracy na przyszłość.

Katarzyna Sobanda
Zespół Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie


Zaświadczenie onlinenumer online: 126 gości

reklama